Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Oficjalna strona internetowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zmieniamy się dla was

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu

Praktyki

Nr tel: 32 67 40 327


Ogólne zasady organizacji praktyk

1. Praktyki realizowane są w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu przez cały rok.
2. Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.
3. Oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz sposobność do przyjrzenia się od środka pracy naszej jednostki.

Praktyki studenckie

1. Praktyki studenckie są organizowane dla studentów wszystkich lat studiów w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.
2. Terminy praktyk dostosowywane są do możliwości obu stron, a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.
3. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest:
1) wniosek o możliwość odbycia praktyk wraz z potwierdzeniem (zgodą) Naczelnej Pielęgniarki a następnie Kierownika Oddziału/Pielęgniarki Oddziałowej/Kierownika Działu (w zależności od rodzaju praktyk tj. lekarskich/pielęgniarskich itd.) Załącznik nr 1.
2) umowa w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu Załącznik nr 2.
3) posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne) oraz orzeczenie lekarskie.

Wyżej wymieniony W PEŁNI UZUPEŁNIONY (tj. podpisy, daty) komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Zawierciu (I piętro pok. 17 w części A Głównego Budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ul. Miodowa 14).

Dokumenty podpisane przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Zawierciu odbiera się w Dziale Kadr i Płac w godzinach przyjmowania interesantów tj.
7:35 – 8:00
12:00 – 14:00

UWAGA !
Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest ukończenie szkolenia BHP oraz szkolenia stanowiskowego, których dowodem są: karta obiegowa oraz karty szkoleń wstępnych, które wydawane są przez Dział Kadr i Płac. 

Obowiązkiem każdego praktykanta jest zgłoszenie się do Działu Kadr i Płac w celu uzyskania ww. dokumentów pierwszego dnia rozpoczęcia praktyk. 
Stawiennictwo jest OBOWIĄZKOWE – bez uzyskanej dokumentacji nie ma możliwości rozpoczęcia praktyki. 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest lista obecności potwierdzona przez Kierownika/Pielęgniarkę Oddziałową, która wydawana jest również przez Dział Kadr i Płac.


Informacja do załącznika nr 1:
    1. Uzupełnij dane osobowe, datę, nazwę Uczelni, kierunek studiów.
    2. Określ miejsce odbywania praktyki.
    3. Określ konkretny termin odbywania praktyki tj. data i ilość godzin.
    4. Skontaktuj się z Kierownikiem/Pielęgniarką Oddziałową wybranego Oddziału.

Informacja do załącznika nr 2: 
    1. Uzupełnij dane jednostki Kierującej tj. pełną nazwę Uczelni oraz jego reprezentanta.
    2. Uzupełnij dane osobowe oraz określ kierunek i rok studiów.
    3. Uzupełnij dane osoby, która będzie opiekunem od strony Uczelni.
    4. Określ konkretny termin odbywania praktyki. 


Każdy praktykant zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki do szafki w szatni. 

Więcej informacji:
Nr telefonu: 32 67 40 327
 e-mail: praktyki@szpitalzawiercie.pl

Życie jest cudem

www.szpitalzawiercie.pl

Życie jest cudem - z taką myślą personel Szpitala Powiatowego w Zawierciu każdego dnia pracuje na rzecz zdrowia pozostających pod opieką szpitala pacjentów. Poznajcie Panią Natalię 101-letnią pacjentkę okulistyki i zobaczcie jak przez ostatnie 3 lata zmienił się szpital.

Logo: Medyczny Portal Informacyjny

www.szpitalzawiercie.pl

Medyczny Portal Informacyjny

Zaloguj się lub załóż konto w Medycznym Portalu Informacyjnym za pomocą swojego profilu zaufanego i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pacjent - najważniejszy

Pacjent - najważniejszy

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
 • Szpital Powiatowy

  ul. Miodowa 14

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 40 200

 • Przychodnia

  ul. Powstańców Śląskich 8

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 23 445

 • Przychodnia

  ul Gałczyńskiego 1

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 21 921

 • Przychodnia

  ul. Piłsudskiego 80

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 22 011

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu