Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Oficjalna strona internetowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zmieniamy się dla was

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu

Praktyki

Praktyki

Nr tel: 32 67 40 327

e-mail: praktyki@szpitalzawiercie.pl

 


Ogólne zasady organizacji praktyk

1. Praktyki studenckie/zawodowe realizowane są w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu przez cały rok w dni robocze oraz są praktykami płatnymi w kwocie 20 brutto za każdy jeden dzień praktyki.
2. Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.
3. Oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz sposobność do przyjrzenia się od środka pracy naszej jednostki.

Praktyki studenckie/zawodowe

1. Praktyki studenckie/zawodowe są organizowane dla studentów wszystkich lat studiów w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.
2. Terminy praktyk dostosowywane są do możliwości obu stron, a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem praktyk a praktykantem.
3. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest:
1) wypełniony wniosek o możliwość odbycia praktyk wraz z potwierdzeniem (zgodą) Kierownika Oddziału/Pielęgniarki Oddziałowej/Kierownika Działu (w zależności od rodzaju praktyk tj. lekarskich/pielęgniarskich/farmacja itd.) oraz w przypadku praktyk pielęgniarskich/położniczych/ratownictwo medyczne zgodą Naczelnej Pielęgniarki (pok. nr 25) Załącznik nr 1.
2) wypełniona umowa w sprawie realizacji praktyk studenckich/zawodowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu Załącznik nr 2.
3) posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne) oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.
4) dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z KRK.

Wyżej wymieniony W PEŁNI UZUPEŁNIONY (tj. podpisy, daty) komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Zawierciu (I piętro pok. 17 w części A Głównego Budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu, ul. Miodowa 14) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Dokumenty podpisane przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Zawierciu odbiera się w Dziale Kadr i Płac w godzinach przyjmowania interesantów tj.
07:35 – 08:00
12:00 – 14:00

UWAGA !
Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest uiszczenie w kasie Szpitala opłaty, z góry za każdy jeden dzień praktyki, następnie ukończenie szkolenia BHP oraz szkolenia stanowiskowego, których dowodem są: karta obiegowa oraz karty szkoleń wstępnych, które wydawane są przez Dział Kadr i Płac w pierwszym dniu praktyki.

Obowiązkiem każdego praktykanta jest zgłoszenie się do Działu Kadr i Płac w celu uzyskania ww. dokumentów pierwszego dnia rozpoczęcia praktyk w godzinach 07:35 – 08:00.
Stawiennictwo jest OBOWIĄZKOWE – bez uzyskanej dokumentacji nie ma możliwości rozpoczęcia praktyki. 


Informacja do załącznika nr 1:
    1. Uzupełnij dane osobowe, nr telefonu, datę, nazwę Uczelni, kierunek studiów.
    2. Określ miejsce odbywania praktyki.
    3. Określ konkretny wiążący termin odbywania praktyki tj. data, ilość dni roboczych i ilość godzin.
    4. Skontaktuj się z Kierownikiem/Pielęgniarką Oddziałową wybranego Oddziału oraz Naczelną Pielęgniarką.

Informacja do załącznika nr 2: 
    1. Uzupełnij swoje dane.
    2. Określ konkretny wiążący termin odbywania praktyki.

Więcej informacji:
Nr telefonu: 32 67 40 327
e-mail: praktyki@szpitalzawiercie.pl

Życie jest cudem

www.szpitalzawiercie.pl

Życie jest cudem - z taką myślą personel Szpitala Powiatowego w Zawierciu każdego dnia pracuje na rzecz zdrowia pozostających pod opieką szpitala pacjentów. Poznajcie Panią Natalię 101-letnią pacjentkę okulistyki i zobaczcie jak przez ostatnie 3 lata zmienił się szpital.

Logo: Medyczny Portal Informacyjny

www.szpitalzawiercie.pl

Medyczny Portal Informacyjny

Zaloguj się lub załóż konto w Medycznym Portalu Informacyjnym za pomocą swojego profilu zaufanego i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pacjent - najważniejszy

Pacjent - najważniejszy

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
 • Szpital Powiatowy

  ul. Miodowa 14

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 40 200

 • Przychodnia

  ul. Powstańców Śląskich 8

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 23 445

 • Przychodnia

  ul Gałczyńskiego 1

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 21 921

 • Przychodnia

  ul. Piłsudskiego 80

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 22 011

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu