Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Oficjalna strona internetowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zmieniamy się dla was

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu

Skargi i wnioski


Zasady przyjmowania skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków


Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 1. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
 2. W sprawie skarg i wniosków przyjmuje:
  Dyrektor Szpitala w poniedziałki w godz. 12.00-13.00
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – w czwartki w godz. 12.00-13.00

  Pełnomocnik ds. Pacjenta – od pon. do pt. w godzinach 7.25 – 15.00
 1. W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
 2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków w Szpitalu pracownik wyznaczony przez Dyrektora Szpitala.

 

Rozpatrywanie skarg

 1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.
 2. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
  - imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  - datę zdarzenia,
  - nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  - uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
  - wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
  - podanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi,
  - uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.

Życie jest cudem

www.szpitalzawiercie.pl

Życie jest cudem - z taką myślą personel Szpitala Powiatowego w Zawierciu każdego dnia pracuje na rzecz zdrowia pozostających pod opieką szpitala pacjentów. Poznajcie Panią Natalię 101-letnią pacjentkę okulistyki i zobaczcie jak przez ostatnie 3 lata zmienił się szpital.

Logo: Medyczny Portal Informacyjny

www.szpitalzawiercie.pl

Medyczny Portal Informacyjny

Zaloguj się lub załóż konto w Medycznym Portalu Informacyjnym za pomocą swojego profilu zaufanego i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pacjent - najważniejszy

Pacjent - najważniejszy

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
 • Szpital Powiatowy

  ul. Miodowa 14

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 40 200

 • Przychodnia

  ul. Powstańców Śląskich 8

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 23 445

 • Przychodnia

  ul Gałczyńskiego 1

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 21 921

 • Przychodnia

  ul. Piłsudskiego 80

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 22 011

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu