Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Oficjalna strona internetowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zmieniamy się dla was

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko - za 2023 rok

nazwa jednostki organizacyjnej: Szpital Powiatowy Zawiercie, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe /Dz.U. 2023 poz. 1173/

Art. 32c.

1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej – także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Informujemy, że Szpital Powiatowy w Zawierciu wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

1. Polega ona na:

      uruchomieniu pracowni rentgenowskich (zezwolenia ŚPWIS)

      uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (zezwolenia ŚPWIS)

      zgody na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (zgoda ŚPWIS)

2. Obszary, w których stosowane jest promieniowanie jonizujące:

      rentgenodiagnostyka – gabinety RTG i TK Zawiercie, ul. Miodowa 14

      radiologia zabiegowa – blok operacyjny Zawiercie, ul. Miodowa 14

      rentgenodiagnostyka – gabinety RTG Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 8

3. Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności i pracowników:

              Dozymetria indywidualna pracowników jest nadzorowana przez Inspektora Ochrony Radiologicznej, który prowadzi ewidencje dawek dozymetrii na podstawie:

        wyników pomiarów indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą dozymetrii fotometrycznej wg procedury ZRZ-PB-01 wyd. 5 (data wydania: 01.07.2020),

        wyników pomiarów dozymetrycznych indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) wg procedury ZRZ-PB-03 wyd. 1 z dnia 02.02.2015,

        wyniki pomiarów indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego przy użyciu dozymetrów palcowych z detektorami TL według procedury ZRZ-PB-05, wyd. 4 z dnia 19.09.2019,

dostarczanych przez Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi Zakład Ochrony Radiologicznej Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego ul. Św. Teresy 8 od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź.

              Dozymetria prowadzona jest w trzymiesięcznych okresach pomiarowych. Na podstawie ewidencji z ostatnich 4 okresów pomiarowych pracownicy otrzymali dawkę graniczną, wyrażoną jako dawka równoważna:

        poniżej 20 mSv – dla soczewki oka

        poniżej 20 mSv – na całe ciało

        poniżej 500 mSv – dla kończyn zdefiniowanych jako dłonie, przedramiona, stopy i kostki

Osoby biorące udział w medycznych procedurach z zastosowaniem promieniowania jonizującego zakwalifikowane są do kategorii narażenia B.

              Jest zachowane bezpieczeństwo ogółu ludności związane z narażeniem, na podstawie sprawozdań z pomiarów skuteczności osłon stałych (projekty osłon stałych dla poszczególnych pracowni RTG i TK) pozytywnie zaopiniowanych przez ŚPWIS oraz stosowaniu osłon osobistych w postaci fartuchów i półfartuchów ochronnych, osłon na tarczycę, osłon na gonady.

              Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz co najmniej raz na 12 miesięcy testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe, zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami oraz zaleceniami producentów. Dla urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w radiologii zabiegowej, zostały przeprowadzone pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatu, tak aby określić strefy narażenia na promieniowanie podczas badania.

              Personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego podlega obowiązkowym szkoleniom zarówno z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, ochrony radiologicznej pacjenta.

              Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie. 

 

Życie jest cudem

www.szpitalzawiercie.pl

Życie jest cudem - z taką myślą personel Szpitala Powiatowego w Zawierciu każdego dnia pracuje na rzecz zdrowia pozostających pod opieką szpitala pacjentów. Poznajcie Panią Natalię 101-letnią pacjentkę okulistyki i zobaczcie jak przez ostatnie 3 lata zmienił się szpital.

Logo: Medyczny Portal Informacyjny

www.szpitalzawiercie.pl

Medyczny Portal Informacyjny

Zaloguj się lub załóż konto w Medycznym Portalu Informacyjnym za pomocą swojego profilu zaufanego i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pacjent - najważniejszy

Pacjent - najważniejszy

Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
 • Szpital Powiatowy

  ul. Miodowa 14

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 40 200

 • Przychodnia

  ul. Powstańców Śląskich 8

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 23 445

 • Przychodnia

  ul Gałczyńskiego 1

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 21 921

 • Przychodnia

  ul. Piłsudskiego 80

  42-400 Zawiercie

  Rejestracja:

  32 67 22 011

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Szpital Powiatowy w Zawierciu
Szpital Powiatowy w Zawierciu