Życzenia z okazji Dnia Położnej

Życzenia z okazji Dnia Położnej
Kierujemy do Was wielkie słowa uznania za ogrom pracy włożonej na rzecz pacjentek
i ich nowo narodzonych dzieci, jak również ich rodzin.
Dziękujemy za każdy moment Waszej pracy, czułości i wielkiego serca,
jaki każdego dnia został włożony prawidłowe funkcjonowanie naszego Szpitala.
Dziękujemy za pasję i samodzielność.

Życzymy Wam zdrowia – bo bardzo ważne,
satysfakcji – bo potrzebna do działania,
ale również szczęścia i dużo miłości.

Naczelna Pielęgniarka Anna Koczotowska
Z-ca Naczelnej Pielęgniarki Katarzyna Gruca


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ