Zmiany na Oddziale Chirurgii Ogólnej

dr hab. n. med Bogdan Chmiel

 

Do zespołu lekarzy chirurgów Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sierpniu dołączył  dr hab. n. med. Bogdan Chmiel, który objął stanowisko kierownika oddziału.

Pan Docent jest specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Specjalizuje się w chirurgii nowotworów trzustki, dróg żółciowych i wątroby. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał m.in. w   Klinice Chirurgii Ogólnej  oraz Katedrze  i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach. Oddział pod jego kierownictwem zajmował w rankingu ośrodków leczących raka trzustki szóste miejsce w Polsce.

Współpracował z Beskidzkim Centrum Onkologii oraz Katowickim Centrum Onkologii w zakresie przede wszystkim chirurgii trzustki i dróg żółciowych. Obecnie jest również konsultantem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w zakresie chirurgii dróg zółciowych oraz guzów nerek.

Dr hab. Bogdan Chmiel jest autorem ok. 100 publikacji i doniesień zjazdowych  oraz czynnym uczestnikiem wielu kongresów i zjazdów naukowych o zasięgu europejskim i światowym.

Wiedza i doświadczenie Pana Docenta zwiększy potencjał Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu i poszerzy wachlarz oferowanych usług.

Oddział jeszcze prężniej niż dotychczas będzie także rozwijał metody laparoskopowe. Za dział chirurgii małoinwazyjnej odpowiada, tak jak dotychczas, Prof. Stanislav Czudek – światowej klasy ekspert w tej dziedzinie. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu Profesora szpital rozszerzył zakres oferowanych zabiegów laparoskopowych m.in. o rzadko wykonywane w Polsce zabiegi jelita grubego w tej technice. Najbliższe cele profesora to stworzenie ośrodka szkoleniowego z zaawansowanych metod laparoskopowych  dla młodych lekarzy chirurgów z całego kraju.

Obecność tak znakomitych ekspertów w zespole zawierciańskich chirurgów pozwoli na stworzenie ośrodka chirurgii o znaczeniu ponadregionalnym dysponującym potencjałem pozwalającym na wykonywanie nawet bardzo skompilowanych operacji.

 

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ