Zamknięcie punktu pobrań przy szpitalu

wymaz w kierunku sars-cov-2

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 35/2022/DSOZ Prezesa NFZ z 28 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania  świadczeń opieki  zdrowotnej  związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 1 kwietnia punkt pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2 przy ul. Miodowej 14 przestaje działać.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ