Wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Wsparcie dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Przy szpitalu działa Fundacja „AUXILIUM” im. dr Henryka Wnuka, na której konto można wpłacać datki na rzecz szpitala:

Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „AUXILIUM” im. dr Henryka Wnuka
ING Bank Śląski O/Zawiercie
55 1050 1591 1000 0008 0070 0171

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych środków i aparatury medycznej w związku z epidemią COVID-19

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ