Ustalanie planowych przyjęć na Oddział

Ustalanie planowych przyjęć na Oddział

Ustalanie terminów planowanych przyjęć (kwalifikacja) pacjentów na oddziały szpitalne w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu
Uprzejmie informujemy, że ustalanie terminu planowych przyjęć odbywa się według poniższego harmonogramu.

Pacjent powinien zgłosić się z następującymi dokumentami:
1) skierowanie na hospitalizację;
2) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z nr PESEL ( w przypadku obcokrajowców karta pobytu lub paszport oraz, jeśli posiada, - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ);
3) dokumentacja medyczna przedstawiająca dotychczasowy przebieg choroby i leczenia (np. dokumenty dot. stanu zdrowia, karta informacyjna z wcześniejszego leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.);
4) lista aktualnie przyjmowanych leków oraz suplementów diety, a także sposób ich dawkowania.

    
 ODDZIAŁ  MIEJSCE USTALENIA TERMINU DNI   GODZINY
Wewnętrzny  Izba Przyjęć  

wtorek i środa

13:00 - 13:15
Dziecięcy  Izba Przyjęć  

od wtorku do piątku

11:00 - 12:00
Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym  Izba Przyjęć

od poniedziałku do piątku

   Całodobowo
Chirurgii Ogólnej  Izba Przyjęć poniedziałek i czwartek 09:00 - 10:00
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Izba Przyjęć od poniedziałku do piątku 07:00 - 14:35
 Okulistyczny  Izba Przyjęć poniedziałek i czwartek 08:00 - 08:15
 Neurologiczny z pododdziałem Udarowym  Izba Przyjęć poniedziałek i wtorek 13:00 - 13:15
 Rehabilitacji Neurologicznej  Izba Przyjęć wtorek i czwartek 10:00 - 10:15
 Obserwacyjno-Zakaźny z pododdziałem Skórno-Wenerologicznym

Poradnia Chorób Zakaźnych

Budynek D
poniedziałek i piątek 11:00 - 11:15
 Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej

Budynek D -parter

od poniedziałku do piątku 12:00 - 12:30

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ