TWÓJ SZPITAL – nowy miesięcznik dla pacjentów

pierwsza strona czasopisma Twój Szpital

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie bezpłatnej gazety „TWÓJ SZPITAL”. Tytuł nie jest przypadkowy. Czasopismo ma służyć mieszkańcom powiatu, ma pozwolić wszystkim pracownikom i Państwu na lepszy wzajemny kontakt. Będzie informatorem o tym, co zmieniło się na przestrzeni ostatnich 4 lat i co zmienia się nadal w szpitalu.

Miesięcznik będzie dostępny w każdej gminie naszego powiatu, a także  - w wersji elektronicznej - do pobrania ze strony internetowej szpitala w zakładce TWÓJ SZPITAL.

Pomoże Państwu bez przeszkód trafić do poszczególnych komórek lecznicy. Przedstawi i przybliży nasz personel lekarski i pielęgniarski, pokaże nasze zalety i wady oraz da szansę Czytelnikom na wskazywanie błędów, które będziemy starali się na bieżąco poprawiać.

Zapraszamy do lektury


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ