Szpital w Zawierciu i Uniwersytet w Częstochowie wspólnie na rzecz kształcenia kadr medycznych.

Szpital w Zawierciu i Uniwersytet w Częstochowie wspólnie na rzecz kształcenia kadr medycznych.
3 października Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zainaugurował 49. rok akademicki. W uroczystości wziął udział dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz.

Częstochowska uczelnia prowadzi kształcenie m.in. na kierunku pielęgniarstwo, obecnie stara się także o możliwość uruchomienia studiów na kierunku lekarskim.

Z myślą o kształceniu przyszłych kadr medycznych, w maju tego roku władze uniwersytetu i szpitala podpisały list intencyjny, w którym wyraziły chęć współpracy w zakresie: przyjmowania studentów na praktyki i staże zawodowe; udoskonalania procesu kształcenia klinicznego; uczestnictwa w programach badawczo-rozwojowych oraz organizacji szkoleń i warsztatów.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ