Stan podwyższonej gotowości w szpitalach województwa śląskiego

Stan podwyższonej gotowości w szpitalach województwa śląskiego

Ze względu na wystąpienie na obszarze województwa śląskiego stanu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Śląski nałożył na Szpital Powiatowy w Zawierciu obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W związku z powyższym od 2 marca 2020 r. aż do odwołania wprowadza się ograniczenia odwiedzin pacjentów Szpitala:

 1. Odwiedziny możliwe są w godzinach 14.00-17.00.
 2. U jednego pacjenta w danym czasie może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Osoby z objawami grypy i innych infekcji proszone są o nieodwiedzanie pacjentów do momentu wyzdrowienia.

 

PACJENCI Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM ZGŁASZAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH TEL. 32.67 40 289

Poradnia Chorób Zakaźnych znajduje się w wolno stojącym budynku D, oznaczonym na mapie.

 

Szpital został zobowiązany także do:

 • dokonania oceny planowych przyjęć i zabiegów pod kątem możliwości ich przesunięcia,
 • rozważenia wypisania lub przeniesienia na inne oddziały pacjentów nie wymagających bezwzględnej hospitalizacji w oddziałach postawionych w stan podwyższonej gotowości,
 • przygotowania dodatkowych stanowisk łóżkowych w wyznaczonych oddziałach lub tymczasową reorganizację w oddziałach, które mogą stanowić rezerwowe miejsce hospitalizacji chorych,
 • zabezpieczenia w leki, środki medyczne, diagnostyczne,
 • wzmocnienia w siły i środki szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR),
 • zapewnienia sprawnej łączności wewnątrz szpitala oraz łączności ze służbami,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację wszystkich działań szpitala w zakresie podwyższania stanu gotowości.


Zdjęcia

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ