Sprostowanie nieprawdziwej informacji

Sprostowanie nieprawdziwej informacji

W związku z ukazaniem się artykułów red. Jarosława Mazanka dot. szkolenia zorganizowanego dla pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu  zawierających nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Szpitala informujemy, że skierujemy do sądu pozew dotyczący naruszenia dóbr osobistych. 

Wśród fałszywych stwierdzeń zawartych w artykułach znalazła się m.in. informacja dotycząca kosztów noclegów cyt. - „…wiemy ze zarządzający publicznym powiatowym szpitalem na nocleg wybrali najbardziej luksusowe apartamenty hotelu po minimum 1300 zł/noc od osoby”

 

Informujemy, że szpital wyłonił ośrodek szkoleniowy na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, a cena noclegu zaproponowana przez hotel „Czarny Las” w Woźnikach opiewała na kwotę 256 zł za osobę/noc tj. o ponad 500% niższą od sugerowanej w artykule.

Prawdopodobnym celem tej „pomyłki” było zniesławienie szpitala i wywołanie taniej sensacji.

 

Jednocześnie Dyrekcja Szpitala informuje wszystkich pracowników, że zaplanowany system szkoleń dla pracowników medycznych i administracji nie ulegnie zmianie, gdyż aktualizacja wiedzy oraz wyposażenie pracowników w nowe kompetencje jest niezbędne do utrzymania wysokiej jakości usług oraz dobrych wyników finansowych placówki.  


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ