Spotkanie wigilijne dla pracowników

Spotkanie wigilijne dla pracowników

21 grudnia 2022 r. odbyło się tradycyjne wigilijne spotkanie dla wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu. W imieniu całego zarządu życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia złożyli zespołowi placówki dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz oraz dr n. med. Dariusz Jorg - doradca ds. rozwoju.

Spotkanie było również okazją do podziękowania pracownikom za trud i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz szpitala oraz do podsumowania działalności placówki w mijającym roku.

Specjalne podziękowania należą się zespołowi działu żywienia, który przygotował świąteczny poczęstunek.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ