Oddziały
Oddziały
Poradnie

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik oddziału: dr n. med. Jarosław Szczygieł [telefon](32) 6740 267[/telefon]
Pielęgniarka oddziałowa: Renata Major [telefon](32) 6740 221[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 267[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 221[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 231[/telefon]

PACJENTOM ZAPEWNIONO MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM 
Informujemy, że podczas pobytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi lub otoczeniem zewnętrznym.
Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej.
W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
nr telefonu: 516 265 512


Dokumenty wymagane do przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:

- skierowanie na leczenie
- karty informacyjne leczenia szpitalnego

Badania wymagane do przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:

- Morfologia

- Elektrolity

- Kreatynina

- CRP

- badania ogólne moczu

Co pacjent/ka powinien/na mieć ze sobą przy przyjęciu na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej:

- rzeczy osobiste
- leki aktualne przyjmowane
- badania i dokumentacje związane z aktualną chorobą
- karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalach                                                                           Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wyposażony jest w 24 nowoczesne łóżka, sale gimnastyczne z urządzeniami do kinezyterapii. 
Oddział zajmuje się rehabilitacją usprawniającą następstw chorób neurologicznych. Zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie przy łóżku chorego jak i w salach gimnastycznych. Pacjenci mogą również korzystać z zabiegów fizykalnych. W tygodniu zajęcia w oddziale odbywają się w godzinach rannych i popołudniowych zgodnie z zaleceniami NFZ.
W usprawnianiu ruchowym stosuje się min. metody neurorozwojowe (NDT, Bobath, PNF)
w połączeniu z terapią psychologiczną i logopedyczną. Prowadzona jest również terapia zajęciowa.

Oddział posiada dostęp do pełnej diagnostyki medycznej: badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, konsultacji ze specjalistami.
Udzielane są również konsultacje dla pacjentów z innych oddziałów szpitalnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Nad dobrym stanem pacjentów czuwa fachowy zespół medyczny.

Księga Pamięci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (wersja Flash)

Księga Pamięci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (wersja PDF)

Fotorelacje z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Zakres usług świadczonych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ