Oddziały
Oddziały
Poradnie

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik oddziału: lek. med. Mariola Pietruszka
p.o. Kierownika oddziału: lek. Wioletta Warzocha-Koniec
[telefon](32) 6740 267[/telefon]
[telefon](32) 6740 267[/telefon]
Pielęgniarka oddziałowa: Renata Major [telefon](32) 6740 221[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 267[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 221[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 221[/telefon]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wyposażony jest w 24 nowoczesne łóżka, sale gimnastyczne z urządzeniami do kinezyterapii. 
Oddział zajmuje się rehabilitacją usprawniającą następstw chorób neurologicznych. Zajęcia odbywają się zarówno indywidualnie przy łóżku chorego jak i w salach gimnastycznych. Pacjenci mogą również korzystać z zabiegów fizykalnych. W tygodniu zajęcia w oddziale odbywają się w godzinach rannych i popołudniowych zgodnie z zaleceniami NFZ.
W usprawnianiu ruchowym stosuje się min. metody neurorozwojowe (NDT, Bobath, PNF)
w połączeniu z terapią psychologiczną i logopedyczną. Prowadzona jest również terapia zajęciowa.

Oddział posiada dostęp do pełnej diagnostyki medycznej: badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, konsultacji ze specjalistami.
Udzielane są również konsultacje dla pacjentów z innych oddziałów szpitalnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Nad dobrym stanem pacjentów czuwa fachowy zespół medyczny.

Księga Pamięci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (wersja Flash)

Księga Pamięci Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (wersja PDF)

Fotorelacje z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Zakres usług świadczonych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ