Punkt pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2

Punkt pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2

 

W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu funkcjonuje punkt pobrań, który mieści się przy poradni chorób zakaźnych się przy ul. Miodowej 14.

Wymazy są pobierane:

w środy w godzinach 9.00-12.00 oraz 14.00-15.30
w pozostałe dni robocze 8.00-12.05

Szpital dysponuje również własnym laboratorium, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Pozwala to na szybkie i skutecznie wdrożenie odpowiedniej ścieżki leczenia.

Punkt pobrań nie świadczy usług komercyjnych.

Informacja dla pacjentów skierowanych na test przez lekarza POZ

Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa. Teraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić skierowanie na pobranie wymazu.

Lekarz POZ w ramach udzielania pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

  1. przez badanie fizykalne,
  2. w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, w przypadku których porada ma zawsze formę osobistą

i po przeprowadzeniu tych czynności, w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Kwarantanna:

8. dnia kwarantanny dostaniesz SMS z informacją o kontakcie z lekarzem. Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie na zrobienie testu. Lekarz zawiadomi też o tym sanepid.

Lekarz POZ może Cię też skierować na test wcześniej, jeśli źle się poczujesz.

W punkcie pobrań zostanie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2.

Na badanie:

  • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
  • numer idenyfikacyjny pod którym zarejestrowano zlecenie (otrzymasz go od lekarza POZ)
  • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, załóż maseczkę, kichaj we własny zgięty łokieć, zachowaj odległość 1,5 m od innych osób

Test jest bezpłatny.

 

Co oznacza wynik testu?

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

 pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania. 

nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu  Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

(na podst. informacji Ministerstwa Zdrowia)


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ