Oddziały
Oddziały
Poradnie

Przyjęcie do szpitala

Planowe przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się za pośrednictwem Izby Przyjęć

Ustalanie terminów planowanych przyjęć (kwalifikacja) pacjentów na oddziały szpitalne w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu
Uprzejmie informujemy, że ustalanie terminu planowych przyjęć odbywa się według poniższego harmonogramu.

Pacjent powinien zgłosić się z następującymi dokumentami:
1) skierowanie na hospitalizację;
2) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z nr PESEL ( w przypadku obcokrajowców karta pobytu lub paszport oraz, jeśli posiada, - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ);
3) dokumentacja medyczna przedstawiająca dotychczasowy przebieg choroby i leczenia (np. dokumenty dot. stanu zdrowia, karta informacyjna z wcześniejszego leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.);
4) lista aktualnie przyjmowanych leków oraz suplementów diety, a także sposób ich dawkowania;
5) jeżeli pacjentem jest uczące się dziecko do 18-tego roku życia, powinno okazać legitymację szkolną, a jeżeli nie posiada, to jeden z dokumentów wymienionych wyżej.

[kontakt]Izba Przyjęć:
[telefon](0 32) 67 40 249[/telefon]
Lokalizacja: parter, pawilon B[/kontakt]

Do szpitala należy zabrać następujące rzeczy:

 • środki higieniczne,
 • piżamę,
 • kapcie,
 • sztućce,
 • szklankę,
 • talerzyk.
   
 ODDZIAŁ  MIEJSCE USTALENIA TERMINU DNI   GODZINY
Wewnętrzny  Izba Przyjęć  

wtorek i środa

13:00 - 13:15
Dziecięcy  Izba Przyjęć  

od wtorku do piątku

11:00 - 12:00
Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym  Izba Przyjęć

od poniedziałku do piątku

   Całodobowo
Chirurgii Ogólnej  Izba Przyjęć poniedziałek i czwartek 09:00 - 10:00
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Izba Przyjęć od poniedziałku do piątku 07:00 - 14:35
 Okulistyczny  Izba Przyjęć poniedziałek i czwartek 08:00 - 08:15
 Neurologiczny z pododdziałem Udarowym  Izba Przyjęć poniedziałek i wtorek 13:00 - 13:15
 Rehabilitacji Neurologicznej  Izba Przyjęć wtorek i czwartek 10:00 - 10:15
 Obserwacyjno-Zakaźny z pododdziałem Skórno-Wenerologicznym

Poradnia Chorób Zakaźnych

Budynek D
poniedziałek i piątek 11:00 - 11:15
 Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej

Budynek D -parter

od poniedziałku do piątku 12:00 - 12:30

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 210 poz 2135 z późn. zm.). Wówczas pacjenci zgłaszają się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ