Oddziały
Oddziały
Poradnie

Przyjęcie do szpitala

Planowe przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się za pośrednictwem Izby Przyjęć

[terminarz]
[dzien]Poniedziałek[/dzien][godzina]0800-1800[/godzina]
[dzien]Wtorek[/dzien][godzina]0800-1800[/godzina]
[dzien]Środa[/dzien][godzina]0800-1800[/godzina]
[dzien]Czwartek[/dzien][godzina]0800-1800[/godzina]
[dzien]Piątek[/dzien][godzina]0800-1800[/godzina][/terminarz]
[kontakt]Izba Przyjęć:
[telefon](0 32) 67 40 249[/telefon]
Lokalizacja: parter, pawilon B[/kontakt]

Pacjent zgłaszający się do przyjęć do szpitala powinien okazać:

 1. Skierowanie do szpitala z pieczątką jednostki kierującej, pieczątką lekarza oraz kodem choroby
 2. Karty wypisowe z ostatnich pobytów szpitalnych
 3. Listę aktualnie zażywanych leków
 4. Wyniki badań diagnostycznych (TK, RTG, MR badania krwi)
 5. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zgodnie z Dz.U. z 2008 roku nr 164, poz 1027 z późn. zm.
Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, dobrowolnie i inne po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie, mianowicie posiadają jeden z wymienionych dokumentów:
 • dowód osobisty
 • paszport
 • prawo jazdy
Jeżeli pacjentem jest uczące się dziecko do 18-tego roku życia, powinno okazać legitymację szkolną, a jeżeli nie posiada, to jeden z dokumentów wymienionych wyżej.

Do szpitala należy zabrać następujące rzeczy:
 • środki higieniczne,
 • piżamę,
 • kapcie,
 • sztućce,
 • szklankę,
 • talerzyk.
Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 210 poz 2135 z późn. zm.).Wówczas pacjenci zgłaszają się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ