Oddziały
Poradnie
Pracownie

Skuteczna profilaktyka raka szyjki macicy szansą na życie


Skuteczna profilaktyka raka szyki macicy szansą na życie
Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy  dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy  dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, pn. „Skuteczna profilaktyka raka szyki macicy szansą na życie”.

Każdego roku na świecie na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet. W Europie, co 18 minut z jego powodu umiera jedna. Rak szyjki macicy jest szóstym co, do częstości nowotworem występującym u kobiet w Polsce - stanowi 4,4 % nowotworów u kobiet. Rocznie w Polsce około 1 730 kobiet umiera z tego powodu. Uważa się, że jest to choroba związana z ubóstwem i jeden z kilku nowotworów wywoływanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Co roku około 3 500 Polek słyszy diagnozę – nowotwór. Połowa z nich nigdy nie wyzdrowieje, ponieważ zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Oznacza to, że z 10 kobiet, u których codziennie wykrywa się w Polsce raka szyjki macicy, 5 umiera. Część z nich nie zdążyła po prostu wykonać badania cytologicznego. Rak szyjki macicy rozwija się bezboleśnie i długo. Przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Nie jest chorobą dziedziczną czy też uwarunkowaną genetycznie. Za rozwój raka szyjki macicy odpowiedzialny jest powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego, zwany HPV. Każda kobieta, niezależnie od wieku narażona jest na zakażenie się jego rakotwórczymi typami. Istnieje wiele typów wirusa HPV, ale tylko niektóre z nich są rakotwórcze i wywołują raka szyjki macicy. Nowotwór ten można łatwo wykryć nawet we wczesnym stadium rozwoju. Cytologia jest badaniem pozwalającym na wykrycie go w początkowym stadium. Dzięki niej można zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości zachodzące w szyjce macicy. Wczesne zmiany, wykryte w komórkach szyjki macicy można całkowicie wyleczyć. Badanie cytologiczne pomaga w identyfikacji wczesnych oznak choroby. Z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy mogą skorzystać kobiety w wieku 25-59, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach NFZ w ciągu ostatnich 3 lat. Doświadczenia krajów zachodnich, pokazują, że roli profilaktyki w zapobieganiu rakowi szyjki macicy nie można przecenić. Choroba ma poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne, a jej leczenie pociąga za sobą znaczne koszty. Badania przesiewowe oraz działania profilaktyczne mogą ograniczyć ryzyko występowania raka szyjki macicy i przyczynić się do zmniejszenia następstw psychospołecznych i ekonomicznych tej choroby.


Celem głównym projektu jest wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego.


Program kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 25-59 lat, które wezmą udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki i diagnostyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy a następnie te, które spełniają warunki kwalifikowalności zostaną objęte profilaktycznymi badaniami przesiewowymi (cytologia) w kierunku wykrywania raka szyjki macicy.

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu:

- pod nr tel. 32/ 67 40 331 oraz
- w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).


Pliki do pobrania:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ