Oddziały
Oddziały
Poradnie

Pracownia Tomografii Komputerowej

Od 01.07.2019 Szpital Powiatowy w Zawierciu rozpoczął wykonywanie badań TK finansowanych przez NFZ.
Badania są BEZPŁATNE dla pacjentów posiadających skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę z poradni posiadającej kontrakt z NFZ.
Termin oczekiwania na badanie wynosi obecnie około tygodnia.

Rejestracja na badanie:
osobiście w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (2 piętro, pawilon B Szpitala),
•telefonicznie pod nr telefonu (32) 674 03 37.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ