Poświęcenie Kaplicy Szpitalnej

kaplica w szpitalu

29 kwietnia 2022 r odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wyremontowanej Kaplicy Szpitalnej. Ceremonii poświęcenia przewodniczył Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo, który przybył do Zawiercia wraz z Sekretarzem Księdza Arcybiskupa Metropolity ks. Mariuszem Trojanowskim.

Po uroczystości odbyła się Msza św. z udziałem Posła na Sejm RP Pana Waldemara Andzela, Starosty Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa, Przewodniczącej Rady Powiatu Zawierciańskiego  Pani Barbary Laskowskiej, Sekretarza Powiatu Pana Tomasza Dzierżanowskiego, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  Pani Bożeny Szydlik, Wiceprezydent Miasta Zawiercie Pani Małgorzaty Benc, Wicedziekana Dekanatu św. Piotra i Pawła w Zawierciu  ks. Tomasza Nowaka, Proboszcza Parafii św. Alberta w Zawierciu ks. Andrzeja Filipeckiego , kapelana szpitala ks. Jana Chaładusa oraz przedstawicieli dyrekcji szpitala i Pracowników.

Kaplica została oddana do użytku po rocznej przerwie, spowodowanej prowadzonym remontem w  szpitalu. Nowe pomieszczenie kaplicy mieści się na I piętrze obok Oddziału Ginekologiczno-Położniczego .

Składamy serdeczne podziękowania  ks. dr Janowi Koclędze za ufundowanie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który znajduje się w kaplicy oraz Pani Małgorzacie Benc za przekazanie daru ołtarza.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ