Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś w godzinach porannych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono bieżącą sytuację w związku z pojawieniem się na terenie Polski zakażeń koronawirusem.

W spotkaniu wzięli udział:

Starosta Zawierciański - Gabriel Dors, Sekretarz Powiatu - Tomasz Dzierżanowski, Bożena Szydlik – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, naczelnik Wydziału Edukacji – Krystyna Wiącek, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Krzysztof Szlachta, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Ewelina Sergiel-Błaszczyk, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu - Piotr Zachariasiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu - bryg. Artur Łągiewka oraz kom. Paweł Sobota - naczelnik Wydziału  Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Starosta Zawierciański Gabriel Dors poinformował, że w związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu imprez masowych w Polsce, Targi Edukacyjne w Zawierciu planowane na 24 marca odbędą się w późniejszym terminie. Władze powiatu monitorują również zalecenia dotyczące placówek oświatowych. Wstrzymane zostały wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne. Placówki oświatowe oceniane są pod kątem zapewnienia warunków do utrzymania higieny osobistej dla uczniów i personelu. W szkołach prowadzone są działania informacyjne dotyczące podstawowych zasad higieny. Placówki są także na bieżąco monitorowane pod kątem zaopatrzenia w niezbędne środki czystości.

W związku z odbywającą się w powiecie kwalifikacją wojskową, do Powiatowej Komisji Lekarskiej również trafiły dodatkowe środki higieniczne.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ewelinę Sergiel-Błaszczyk - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, obecnie na terenie powiatu jest 5 osób, które pozostają pod nadzorem telefonicznym Sanepidu. W dniu dzisiejszym podjęto także kolejne działania w związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym:

1.Właściciele/kierownicy sklepów samoobsługowych zostali zobowiązani do dodatkowego, poza harmonogramem,  mycia i dezynfekcji koszy i wózków dla kupujących.

  1. Zaplanowano przeprowadzenie dodatkowych kontroli w sklepach spożywczych sprzedających żywność nieopakowaną, pod kątem zabezpieczenia jej przed zanieczyszczeniem(ekspozycja, warunki sprzedaży przez personel).
  2. Przekazano zalecenia dot. przeprowadzania mycia i dezynfekcji autobusów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji poręczy i innych elementów
  3. Przekazywane są ulotki i materiały informacyjne podczas bieżących kontroli obiektów, wizytacji jak również drogą elektroniczną.
  4. Na stronie internetowej PSSE w Zawierciu na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje dot. koronawirusa SARS-CoV-2 oraz umieszczone numery telefonów całodobowej infolinii MZ; NFZ; WSSE w Katowicach oraz PSSE w Zawierciu (tel. 607 131 032).

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz poinformował, że do chwili obecnej do szpitala na obserwację trafiło pięcioro pacjentów. U każdej z tych osób wynik badania na obecność koronawirusa był ujemny.

Obecnie szpital jest w pełni wyposażony w środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne.

W związku z nałożonym przez Wojewodę Śląskiego obowiązkiem pozostawania w stanie podwyższonej gotowości, w miejscu niedawno otwartej części oddziału opieki paliatywnej utworzono odcinek interwencyjny dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Za decyzją tą przemawiał fakt, że oddział jest świeżo po remoncie, posiada w pełni wyposażoną izolatkę oraz znajduje się poza budynkiem głównym szpitala i ma osobne wejście z zewnątrz.

Na chwilę obecną przygotowanych jest tam osiem miejsc dla pacjentów.

Podjęto również decyzję o przeniesieniu części administracyjnej z budynku D do innych lokalizacji, na wypadek konieczności przygotowania kolejnych pomieszczeń dla pacjentów.

Od 2 marca 2020 r. aż do odwołania wprowadzono ograniczenia odwiedzin pacjentów Szpitala:
•   Odwiedziny możliwe są w godzinach 14.00-17.00.
•   U jednego pacjenta w danym czasie może przebywać tylko jedna osoba.
•  Osoby z objawami grypy i innych infekcji proszone są o nieodwiedzanie pacjentów do momentu wyzdrowienia.


Pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem powinni zgłaszać się bezpośrednio do poradni chorób zakaźnych tel. 32 67 40 289.

Poradnia Chorób Zakaźnych znajduje się w wolno stojącym budynku D.

 Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ