Oddziały
Oddziały
Poradnie

Poradnia Wad PostawyHarmonogram poradni Wad Postawy


 

Rejestracja pacjentów

pod nr telefonu (32)67 234-45 wew. 3

od poniedziałku do piątku w godzinach

pracy rejestracji

 

 

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ