Oddziały
Oddziały
Poradnie

Poradnia DiabetologicznaHarmonogram poradni Diabetologicznej
                                                                                             
Rejestracja pacjentów pod nr telefonu (32) 67 234 45 wew. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ