Oddziały
Poradnie
Pracownie

Poradnia Chorób Zakaźnych
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH


Dzień tygodnia             Godziny pracy               Lekarz przyjmujący
 

Poniedziałek                   08.35- 14.35                   lek. Dariusz Pałasz

Czwartek                          08.35 - 13.35                  lek. Dariusz Pałasz

Piątek                                  08.35 - 14.35                 lek. med. Jacek Gąsior  

Rejestracja pacjentów do KONSULTACJI W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO
,,Leczenie Przewlekłego WZW typu C- Terapią Bezinterferonową"
odbywa się  pod nr telefonu (32) 67 40 293w godz. pracy poradni w poniedziałek i piątekREJESTRACJA PACJENTÓW DO KONSULTACJI W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

Dzień tygodnia             Godziny pracy               Lekarz przyjmujący
 

Poniedziałek                   08.35- 14.35                   lek. Dariusz Pałasz

Piątek                                 08.35 - 14.35                  lek. med. Jacek Gąsior  

Rejestracja pacjentów do KONSULTACJI W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO ,,Leczenie Przewlekłego WZW typu C- Terapią Bezinterferonową" odbywa się  pod nr telefonu (32) 67 40 293 w godz. pracy poradni w poniedziałek i piątek.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ