Oddziały
Oddziały
Poradnie

Poradnia Chorób Zakaźnych
Harmonogram poradni Chorób Zakaźnych


Rejestracja pacjentów do KONSULTACJI W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO ,,Leczenie Przewlekłego WZW typu C- Terapią Bezinterferonową" odbywa się  pod nr telefonu (32) 67 40 293 w godz. pracy poradni w poniedziałek, czwartek i piątek.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ