Oddziały
Poradnie
Pracownie

Poradnia Chorób Zakaźnych
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH


Godziny pracy poradni

 

 

Godziny pracy

 

Personel medyczny wg specjalności

Poniedziałek

08.35 – 14.35

 

08.35

08.35

 

14.35

14.35

 

lek. Dariusz Pałasz - Specj. chorób zakaźnych

piel. Ewa Targonij

Czwartek

08.35 – 13.35

 

08.35

 

 

13.35

 

 

lek. Dariusz Pałasz - Specj. chorób zakaźnych

 

Piątek

08.35 – 14.35

 

08.35

08.35

08.35

 

14.35

14.35

10.35

 

lek. Jacek Gąsior - Specj. chorób zakaźnych

piel. Ewa Targonij

piel. Mariola Zamora

 


Rejestracja pacjentów
odbywa się pod nr telefonu (32)67 40 293 w godz.                                                              pracy poradni poniedziałek, czwartek i piątek


REJESTRACJA PACJENTÓW DO KONSULTACJI W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

Godziny pracy poradni

w ramach Programu Lekowego

 

 

 

Godziny pracy

 

 

 

 

Personel medyczny wg specjalności

Poniedziałek

08.35 – 14.35

08.35 08.35

 

14.35

14.35

 

lek. Dariusz Pałasz - Specj. chorób zakaźnych

piel. Ewa Targonij

Piątek

08.35 – 14.35

 

08.35 08.35

 

14.35

14.35

 

lek. Jacek Gąsior - Specj. chorób zakaźnych

piel. Ewa TargonijRejestracja pacjentów do KONSULTACJI W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO ,,Leczenie Przewlekłego WZW typu C- Terapią Bezinterferonową" odbywa się  pod nr telefonu (32) 67 40 293 w godz. pracy poradni w poniedziałek i piątek.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ