Oddziały
Poradnie
Pracownie

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia polegająca na pracach remontowo-budowlanych oraz zakupie aparatury, sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano prace remontowo – budowlane obejmujące:

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej,
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym,
 3. Oddział Położniczo – Ginekologiczny wraz z Oddziałem Noworodkowym,
 4. Zakład RTG,
 5. Pomieszczenia Sterylizacji,
 6. Pomieszczenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego,
 7. Blok Operacyjny,
 8. Pomieszczenia na rezonans magnetyczny.

oraz zakup aparatury i urządzeń medycznych oraz niezbędnego wyposażenia.

Wartość projektu: 16 881 227,24 zł, w tym dofinansowanie: 14 150 498,95 zł.

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo w naszym Szpitalu:

 • pod nr tel. 32/ 67 40 331 oraz
 • w pokoju nr 15 piętro II (budynek D – Administracja Szpitala).


Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.”Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

 

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ