Podaruj Życie!

Podaruj Życie!
23 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbył się Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku pod hasłem „Podaruj życie!”

Podczas wydarzenia 38 uczestników zdecydowało się oddać krew, zaś 54 osoby zarejestrowały się jako potencjalni dawca szpiku. Ponadto prowadzone były bezpłatnie pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonywane badania laboratoryjne: morfologia, cukier, cholesterol, magnez, kwas moczowy.

- Ten dzień jest szczególny, bowiem krwiodawstwo i szpik chodzą razem w parze i od nich zależy bardzo wiele, zwłaszcza w najtrudniejszych chorobach, z którymi cywilizacja nie może sobie poradzić. Tyle na ile możemy dać z siebie drugiemu człowiekowi pokazuje ten rodzaj pomocy, wypływający prosto z serca. Dziękuje wszystkim zgromadzonym za życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale także zrozumienie drugiej osoby - mówił Starosta Krzysztof Wrona.

W czasie programu artystycznego, który towarzyszył imprezie, umiejętności muzyczne i sceniczne prezentowali przedstawiciele II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawiercie, Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono Sierbowic, Zespołu Mażoretek „Fantazja” z Ogrodzieńca czy też kabaretu Arabeska i zespołu Arytmia ze Szczekocin.

Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi gadżetami i podziękowaniami przez Marię Milejską, Członek Zarządu Powiatu. Podczas prelekcji omówiono ideę dawstwa szpiku oraz obalano mity związane z pobraniem szpiku kostnego. Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona oraz Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim na ręce dyrektorów szkół z terenu powiatu, które włączyły się w organizację przedsięwzięcia przekazali specjalne podziękowania. Pamiątkowe statuetki otrzymali również darczyńcy - przedstawiciele firm i organizacji partnerujących wydarzeniu. Specjalne wyróżnienia otrzymali ponadto Beata Szczygieł (Wiceprezes ChSD) oraz Renata Dusza (RCKU w Sosnowcu - Wicedyrektor oddziałów w Zawierciu ).

Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego zakończył spektakl kabaretowy „Chory na sukces” w wykonaniu czołowych polskich artystów: Krzysztofa Hanke, Piotra Pręgowskiego, Tadeusza Rossa oraz Michała Wiśniewskiego.

Przedsięwzięcie organizowało Starostwo Powiatowe w Zawierciu i Urząd Miejski w Zawierciu z inicjatywy i przy współudziale uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i Szpitalem Powiatowym w Zawierciu.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ