Otwarcie rozbudowanego oddziału opieki paliatywnej

nowe pokoje na oddziale opieki paliatywnej

Wyremontowane sale, nowy sprzęt, w tym specjalistyczne łóżka o regulowanej wysokości wyposażone w ruchome  barierki zabezpieczające oraz materace i poduszki przeciwodleżynowe – tak wygląda nowa część oddziału opieki paliatywnej w Zawierciu, która została otwarta 27 stycznia.

 

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: Posłowie na Sejm RP: Pani Danuta Nowicka i Waldemar Andzel, Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Ilona Nawara – Malik, Starosta Zawierciański – Pan Gabriel Dors, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego – Pani Małgorzata Benc, Wicestarosta Zawierciański – Pan Paweł Sokół, członkowie zarządu i radni powiatu zawierciańskiego, sekretarz i skarbnik powiatu oraz naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Obecni byli również: członkowie rady społecznej, szpitala , Prezydent Miasta Zawiercie, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego oraz przedstawiciele samorządu gminnego, a także dyrekcja i kierownicy oddziałów szpitala.

 

Dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia nowej części oddziału, w tym osobom, dzięki którym możliwe było otrzymanie środków na rozbudowę oddziału opieki paliatywnej, oraz uzyskanie miejsc rezydenckich. W szczególności obecnym posłom na Sejm, przedstawicielce Urzędu Wojewódzkiego oraz staroście.

 

Powiększenie oddziału było możliwe dzięki zaadaptowaniu pomieszczeń parterowej przybudówki usytuowanej w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tym samym oddział opieki paliatywnej powiększył się  o 5 sal.

 

„Z analizy jego dotychczasowej działalności wynika, że zapotrzebowanie na pobyty w tego typu  oddziale wzrasta z roku na rok. Jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz zwiększenia liczby chorób przewlekłych, w tym nowotworowych” – tłumaczył dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz. 

 

Otwarcie nowej części oddziału pozwoliło na zwiększenie liczby łóżek z 23 do 33, co przyczyni się do poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych oraz utrzymania wysokiej jakości wysoko specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i wzrostu bezpieczeństwa pacjenta.

 

„Biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem opieki paliatywnej jest zapobieganie bólowi oraz łagodzenie cierpienia fizycznego i  psychicznego, istotnym jest, aby czas oczekiwania na przyjęcie był jak najkrótszy” - podkreślał dyrektor.

 

Inwestycja wpisuje się także w założenia programu S.O.S. RAK, do którego we wrześniu ubiegłego roku przystąpiły placówki z Zawiercia, Myszkowa, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. Współpraca pomiędzy szpitalami przekłada się na lepszą i szybszą dostępność do terapii oraz zindywidualizowane podejście do pacjenta onkologicznego.  Tam, gdzie inna forma pomocy jest już niemożliwa, pacjenci obejmowani są opieką paliatywną.

 

Projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego w tym w szczególności do opieki paliatywnej poprzez rozbudowanie oddziału opieki paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” został sfinansowany ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 200 00,00 zł oraz środków własnych szpitala. Całość wraz z wyposażeniem kosztowała 1 444 549,87 zł.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ