OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
 

W związku z publikacjami Pana Jarosława Mazanka, jakie w ostatnim czasie ukazały się na łamach Kuriera Zawierciańskiego, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec naruszania prywatności Bliskich zmarłej pielęgniarki naszego szpitala poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz podawanie do publicznej wiadomości wrażliwych danych dotyczącej Zmarłej, bez zgody Rodziny. 

Fakt, że w tym trudnym dla Bliskich Pani Doroty okresie znalazła się anonimowa osoba, która uzurpuje sobie prawo do przekazywania szczegółów z jej życia, jest niezwykle smutny i budzi uzasadnione wątpliwości co do intencji, jakie stoją za tymi działaniami.

Z kolei opieranie się na uzyskanych w ten sposób niewiarygodnych informacjach w artykule prasowym stanowi przejaw braku rzetelności dziennikarskiej. Dziennikarz obowiązany jest bowiem do zachowania szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła, a ponadto musi także chronić dobra osobiste.

Jest rzeczą niedopuszczalną wykorzystywanie faktu opublikowania kondolencji przez Szpital, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i inne instytucje, które w ten, zwyczajowy sposób chciały uhonorować zasłużoną pracownicę naszego Szpitala, celem usprawiedliwienia publikacji osobistych informacji na temat Zmarłej. Postępowanie to jest nadużyciem tym większym, że zrobił Pan to nie tylko bez zgody Rodziny, ale przy jej zdecydowanym sprzeciwie wyrażonym wprost zarówno za pośrednictwem portalu społecznościowego Szpitala, jak i w prywatnej korespondencji.

Bezpodstawnie kwestionuje Pan pomoc, jakiej Szpital udzielił Pani Dorocie, mimo, że dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dostęp do najlepszej możliwej terapii w czołowym ośrodku w Polsce. Już następnego dnia po zgłoszeniu się do Szpitala nasza pracownica została helikopterem przetransportowana do jednej z najlepszych klinik zakaźnych w Polsce, gdzie poddano ją najnowocześniejszej terapii która jest niedostępna na poziomie powiatowym. Z ogromną nadzieją wyczekiwaliśmy wszystkich informacji, a te dobre przyjmowaliśmy z ogromną radością. Ostatecznie walka, którą prowadzimy z wirusem w tym wypadku okazała się przegrana.

Zachowując pamięć o zmarłych nie można zapominać o żywych, którzy przechodzą trudny okres żałoby. Na dziennikarzu, jak na nikim innym ciąży ogromna odpowiedzialność za słowo. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają podawania fałszywych czy niesprawdzonych informacji, a odmawianie prawa Bliskim do przeżywania w spokoju żałoby poprzez ignorowanie wyraźnych próśb o uszanowanie prywatności i niepowielanie plotek jest działaniem zaprzeczającym nie tylko etyce dziennikarskiej, ale także zwyczajnej, ludzkiej empatii.

 
Podpisano:

Anna Malicka - córka Zmarłej
Piotr Zachariasiewicz - dyrektor Szpitala

Oświadczenie.pdfZdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ