Operacje zaćmy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Operacje zaćmy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu wznowił zabiegi zaćmy. Każda osoba przed zabiegiem będzie miała wykonany test na koronawirusa. Szpital dostosował się także do rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) w zakresie stosowanych procedur.

By dać pacjentom możliwość leczenia szpital wdrożył wszystkie wymagane procedury. Dzień przed zabiegiem każdy pacjent będzie miał zrobiony test na koronawirusa. Badania przeszedł też personel. W placówce nadal obowiązuje noszenie masek, dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury i ankieta epidemiologiczna.

Zgodnie z zaleceniami ESCRS częściej niż dotąd przeprowadzane będą operacje obuoczne. Dzięki temu zmniejszy się  liczba wizyt przed i pooperacyjnych, a co za tym idzie kontakt pacjenta z placówkami ochrony zdrowia.

Podczas samej operacji personel jest w pełni wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Na sali przebywają tylko osoby, których obecność jest  niezbędna  do wykonania zabiegu, a czas pobytu pacjenta w szpitalu skrócony do minimum.

Zabiegi odbywają się na bieżąco, czas oczekiwania to mniej więcej tydzień. Są wykonywane w trybie chirurgii jednego dnia, co oznacza, że pacjent po operacji  wraca do domu Sam zabieg, całkowicie bezbolesny, polega na wykonaniu małego (2-3 mm) cięcia w rogówce.  Usuwana jest zmętniała, zamglona soczewka, a następnie wprowadzona jest nowa, sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa.

Osoby, które chcą zapisać się na zabieg mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem: 885 999 153 lub 32 67 40 215. 

Więcej informacji i najczęściej zadawane pytania: https://www.szpitalzawiercie.pl/zacma.htm


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ