Oferta pracy dla pielęgniarek/pielęgniarzy

pielegniarka

Szpital Powiatowy w Zawierciu zatrudni na blok operacyjny

pielęgniarki/pielęgniarzy

po kursie lub ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
(szczególnie w specjalności chirurgia ogólna i chirurgia urazowo-ortopedyczna)

W pełnym wymiarze godzin/ forma do ustalenia(UoP, kontrakt).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pielęgniarką naczelną: anna.koczotowska@szpitalzawiercie.pl, tel. 32 674 02 10


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ