Oddziały wyznaczone do opieki nad pacjentami z COVID-19

Oddziały wyznaczone do opieki nad pacjentami z COVID-19

Uprzejmie informujemy, że decyzją Wojewody Śląskiego Szpital Powiatowy w Zawierciu został wyznaczony jako podmiot leczniczy właściwy do opieki nad:

 • Pacjentkami ciężarnymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID-19.
 • Dziećmi do 18 r.ż. z rozpoznaniem lub podejrzeniem COVID - 19.
 • Pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia wirusem COVID - 19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa.

W związku z powyższym następujące oddziały:

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z Oddziałem Noworodkowym
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

od dnia 16 marca 2020 r. będą przyjmowały wyłącznie pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem COVID -19.

Pacjentów bez podejrzenia zakażenia będą przyjmować:

Szpital w Myszkowie – Oddział   Ginekologiczno- Położniczy (porody)

Szpital w Czeladzi – Oddział Ginekologiczny i Oddział  Dziecięcy


 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ