Oddziały
Oddziały
Poradnie

Oddział Okulistyczny

p.o. Kierownika oddziału:  dr n.med. Artur Pasternak
[telefon](32) 6740 216[/telefon]
p.o. Pielęgniarka oddziałowa: Bożena Śleszyńska
[telefon](32) 6740 217[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 307[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 214[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 298 lub 215[/telefon]

PACJENTOM ZAPEWNIONO MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM 
Informujemy, że podczas pobytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi lub otoczeniem zewnętrznym.
Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej.
W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

Oddział Okulistyczny 
nr telefonu: 516 265 199


Oddział Okulistyczny posiada 17 łóżek. Średniorocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 1300 pacjentów.
Lekarze Oddziału Okulistycznego udzielają konsultacji chorym przebywającym w innych oddziałach tutejszego szpitala. Do zadań Oddziału Okulistycznego należy kompleksowa opieka nad pacjentem, w szczególności udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki.  
Od 1 listopada 2015 roku Oddział Okulistyczny uczestniczy w realizacji programu lekowego "Wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”.

Oddział i Poradnia Okulistyczna Przyszpitalna wyposażone są w nowoczesną aparaturę diagnostyczną do badań przedniego i tylnego odcinka oka. Między innymi są to: Optyczna Koherentna tomografia(OCT), Fundus Camera, tonometr bezkontaktowy, autokeratorefroktometr, polomierz do badania pola widzenia, USG w projekcji A i B, laser neodymowy YAG.
Oddział posiada dostęp do m.in.. do badań: RTG, USG, TK, diagnostyki laboratoryjnej.

Oddział Okulistyczny wykonuje szeroką diagnostykę i leczenie chorób narządu wzroku m.in.:
 • operacyjne leczenie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej metodą fakoemulsyfikacji,
 • operacyjne leczenie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy,
 • wtórne wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych z fiksacją dotwardówkową,
 • operacja jaskrowa przetokowa,
 • leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki,
 • leczenie operacyjne zeza u dorosłych,
 • operacja z zakresu przedniego segmentu oka: spojówka, rogówka, powieki, zabiegi plastyczne, naszycie błony owodniowej,
 • iniekcja doszklistkowa preparatu anty VEGF (Lucentis, Eylea),
 • udrożnianie kanalików łzowych,
 • zabiegi laserowe przedniego segmentu oka: irydotomia laserowa, kapsulotamia laserowa,
 • diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka.
Oddział Okulistyczny posiada salę operacyjną okulistyczną wyposażoną w aparaturę umożliwiającą wykonywanie operacji techniką mikrochirurgiczną przedniego odcinka oka. Największa część zabiegów stanowi usunięcie zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia (poniżej 3 mm) z zamknięciem ramy gałki techniką bezszwową.

Ambulatoryjnie (w Poradni Okulistycznej Przyszpitalnej) przeprowadzana jest:
 • diagnostyka jaskry, a w tym gonioskopia, ocena grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu II (OCT),
 • diagnostyka chorób siatkówki (OCT, USG),
 • laseroterapia laserem neodymowym YAG,
 • leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej,
 • zabiegi w obrębie powiek,
 • kontrola pacjentów po leczeniu operacyjnym w Oddziale Okulistycznym.

Zakres usług świadczonych w Oddziale Okulistycznym

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ