Oddziały
Poradnie
Pracownie

Oddział Chorób Wewnętrznych

p.o. Kierownik oddziału: dr n. med. Adam Krawiec
[telefon](32) 6740 228[/telefon]
p.o. Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Rosa
[telefon](32) 6740 207[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 206[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 309[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 381[/telefon]

W oddziale zatrudnionych jest 7 lekarzy i 34 pielęgniarki.

Oddział Wewnętrzny zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami układu sercowo- naczyniowego, oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, przewodu pokarmowego i innymi.

W Oddziale funkcjonuje Sala Intensywnego Nadzoru (4 łóżka), gdzie odbywa się intensywny nadzór kardiologiczny nad pacjentami w stanach zagrożenia życia.

Oddział zapewnia szeroką diagnostykę i całodobowe leczenie z zakresu chorób wewnętrznych.

Oddział prowadzi szeroką diagnostykę, dzięki dostępowi do:

całodobowej możliwości wykonywania badań laboratoryjnych,

pracowni radiodiagnostyki z możliwością wykonania badań tomografii komputerowej oraz badań ultrasonograficznych,
pracowni endoskopii,
pracowni badań czynnościowych serca:

- 24 godzinna rejestracja czynności serca metodą Holtera,
- 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego,
- echokardiografia (UKG),

- testy wysiłkowe elektrokardiograficzne.


Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy i staży specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych.

W razie potrzeby dalszego leczenia specjalistycznego w trybie pilnym pacjent zostaje przekazany do oddziałów specjalistycznych szpitali wojewódzkich lub klinicznych.

Oddział cały czas dąży do poszerzenia możliwości diagnostycznych i leczniczych oraz stara się spełniać najnowsze światowe standardy w leczeniu schorzeń internistycznych.
Zakres usług świadczonych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ