Oddziały
Oddziały
Poradnie

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

p.o. Kierownik oddziału: lek. Małgorzata Pacuń
[telefon](32) 6740 284[/telefon]
p.o. Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Rosa
[telefon](32) 6740 228 lub 279[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 206 lub 317[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 309[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 381[/telefon]

PACJENTOM ZAPEWNIONO MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM 
Informujemy, że podczas pobytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi lub otoczeniem zewnętrznym.
Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej.
W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałęm Kardiologicznym 
nr telefonu: 516 264 446


Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami układu sercowo- naczyniowego, oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, przewodu pokarmowego i innymi.

W Oddziale funkcjonuje Sala Intensywnego Nadzoru (4 łóżka), gdzie odbywa się intensywny nadzór kardiologiczny nad pacjentami w stanach zagrożenia życia.

Oddział zapewnia szeroką diagnostykę i całodobowe leczenie z zakresu chorób wewnętrznych.
Prowadzi szeroką diagnostykę, dzięki dostępowi do:
  • całodobowej możliwości wykonywania badań laboratoryjnych,
  • pracowni radiodiagnostyki z możliwością wykonania badań tomografii komputerowej oraz badań ultrasonograficznych,
  • pracowni endoskopii,
  • pracowni badań czynnościowych serca:
- 24 godzinna rejestracja czynności serca metodą Holtera,
- 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego,
- echokardiografia (UKG),
- testy wysiłkowe elektrokardiograficzne.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy i staży specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych.
W razie potrzeby dalszego leczenia specjalistycznego w trybie pilnym pacjent zostaje przekazany do oddziałów specjalistycznych szpitali wojewódzkich lub klinicznych.
Oddział cały czas dąży do poszerzenia możliwości diagnostycznych i leczniczych oraz stara się spełniać najnowsze światowe standardy w leczeniu schorzeń internistycznych.
Zakres usług świadczonych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ