Oddziały
Oddziały
Poradnie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik oddziału: lek. Olena Oliwa
[telefon](32) 6740 211[/telefon]
Pielęgniarka oddziałowa: Edyta Bednarowicz [telefon](32) 6740 277[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 209[/telefon]
Lekarz Dyżurny [telefon]885 999 175[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 281[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 281[/telefon]

PACJENTOM ZAPEWNIONO MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM 
Informujemy, że podczas pobytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi lub otoczeniem zewnętrznym.

Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej.
W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
nr telefonu: 516 264 149

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii istnieje od 2004 roku.
Oddział Intensywnej Terapii znajduje się na parterze szpitala w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co w znacznym stopniu ułatwia szybkie przyjmowanie chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Oddział dysponuje 7 indywidualnymi stanowiskami intensywnej terapii. Każde stanowisko wyposażone jest w pełny monitoring i urządzenia zapewniające wielokierunkową diagnostykę, terapię.

Dział anestezjologii zapewnia znieczulenia i opiekę pooperacyjną w Oddziałach Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, ginekologii i położnictwie, a także okulistyce.

W oddziale diagnozujemy i leczymy:

 • znieczulenia do wszystkich typów zabiegów, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych, wykonywanych zarówno w oddziałach zabiegowych, jak i niezabiegowych;
 • intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia;
 • konsultacje chorych w ramach kwalifikacji przedoperacyjnych do znieczulenia i leczenia operacyjnego;
 • pooperacyjny nadzór nad chorymi bezpośrednio po przebytych znieczuleniach;
 • doraźne interwencje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala z uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • uśmierzanie bólu ostrego i przewlekłego.
 • procedury diagnostyczne w ramach konsultacji przed i pooperacyjnych;
 • diagnostyka chorych w stanach zagrożenia życia, kwalifikacja do leczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;
 • Procedury diagnostyczne w ramach konsultacji związanych z terapią bólu.

Zakres usług świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ