Oddziały
Oddziały
Poradnie

Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

 


Kierownik oddziału: lek. Andrzej Sosnowski  [telefon](32) 6740 322[/telefon]
p.o. Położna oddziałowa: Joanna Gawinek  [telefon](32) 6740 355[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 280[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 208[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 270[/telefon]
Blok Porodowy [telefon](32) 6740 287[/telefon]
Szkoła Rodzenia [telefon]516 264 438[/telefon]

PACJENTOM ZAPEWNIONO MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM  
Informujemy, że podczas pobytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci mogą korzystać ze specjalnie dedykowanych dla nich szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi lub otoczeniem zewnętrznym.
Telefon dedykowany dla pacjenta znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej.
W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Blokiem Porodowym 
nr telefonu: 516 264 430


Oddział I stopnia referencyjności jest wyposażony w 30 łóżek. W jego strukturze znajdują się pododdziały: ginekologiczny, patologia ciąży, położniczy z blokiem porodowym oraz Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna.

Dwie osobne sale porodowe, w tym sala porodów rodzinnych zapewniają intymną atmosferę, a nowy sprzęt zakupiony przez szpital znacznie rozszerzył wachlarz możliwości przy wyborze formy porodu. Do dyspozycji pacjentek jest m.in. nowoczesne łóżko porodowe umożliwiające przyjmowanie pozycji wertykalnych.

Spełniająca najwyższe normy bezpieczeństwa sala cięć cesarskich ze stanowiskiem do resuscytacji noworodka pozwala na natychmiastowe zakończenie porodu w przypadku wystąpienia komplikacji.

Ginekologia i Patologia ciąży:

wykonywane są badania diagnostyczne, leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentek ze schorzeniami narządu rodnego. Wykonywane są zabiegi operacyjne metodami chirurgii klasycznej, laparoskopii. W oddziale hospitalizowane są również pacjentki celem wykonania zabiegów diagnostyczno- leczniczych. Hospitalizowane są pacjentki z powikłaniami w trakcie trwania ciąży, wymagającymi leczenia i intensywnego nadzoru.

Położnictwo i Blok Porodowy z salą cięć cesarskich:

W oddziale odbywają się porody tradycyjne i porody rodzinne oraz cięcia cesarskie. Stała opieka położnych, konsultacje nadzorującego poród lekarza położnika i poporodowa opieka lekarza neonatologa, w razie konieczności anestezjolog zapewnia komfort rodzącym i noworodkom. W trakcie porodu istnieje możliwość korzystania z udogodnień w postaci piłki, worka sako, prysznica. Poród odbywa się w pozycji najwygodniejszej dla pacjentki z uwzględnieniem pozycji wertykalnych, z wykorzystaniem technik ochrony krocza oraz metod łagodzenia bólu porodowego. Oferujemy metody łagodzenia bólu porodowego:znieczulenie wziewne, znieczulenie zewnątrzoponowe. Na każdej sali porodowej pacjentce rodzącej może towarzyszyć jedna bliska osoba.
Co zabrać do szpitala ? Poradnik przyszłej Mamy


Poradnik Przyszłej Mamy (wersja PDF)
Zakres usług świadczonych w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym z Blokiem Porodowym

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ