Oddziały
Poradnie
Pracownie

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Informujemy o czasowym zaprzestaniu wykonywania

działalności przez Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Kierownik oddziału: lek. med. Dagmara Makowska-Mainka [telefon](32) 6740 280[/telefon]
p.o. Położna oddziałowa:
 
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 280[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska  
Sekretariat [telefon](32) 6740 270[/telefon]
Blok Porodowy [telefon](32) 6740 287[/telefon]

Oddział posiada 36 łóżek. I stopień referencyjności. W jego strukturze znajdują się pododdziały: ginekologiczny, patologia ciąży, położniczy z blokiem operacyjnym oraz Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna. Oddział dysponuje 21 łóżkami ginekologicznymi i 15 łóżkami położniczymi w systemie Roming-in. Ponadto wyodrębniono oddzielny blok porodowy. W skład bloku porodowego wchodzi sala operacyjna do cięć cesarskich i sala porodowa z 3 stanowiskami. W ramach oddziału wyodrębniono też salę jednołóżkową umożliwiającą odbywanie porodów rodzinnych w kameralnych warunkach. W oddziale zatrudnionych jest 7 lekarzy i 27 położnych.

Ginekologia i Patologia ciąży:

wykonywane są badania diagnostyczne, leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentek ze schorzeniami narządu rodnego. Wykonywane są zabiegi operacyjne metodami chirurgii klasycznej, laparoskopii. W oddziale hospitalizowane są również pacjentki celem wykonania zabiegów diagnostyczno- leczniczych. Hospitalizowane są pacjentki z powikłaniami w trakcie trwania ciąży, wymagającymi leczenia i intensywnego nadzoru.

Położnictwo i Blok Porodowy z salą cięć cesarskich:

W oddziale odbywają się porody tradycyjne i porody rodzinne oraz cięcia cesarskie. Stała opieka położnych, konsultacje nadzorującego poród lekarza położnika i poporodowa opieka lekarza neonatologa, w razie konieczności anestezjolog zapewnia komfort rodzącym i noworodkom. W trakcie porodu istnieje możliwość korzystania z udogodnień w postaci piłki, worka sako, prysznica. Poród odbywa się w pozycji najwygodniejszej dla pacjentki z uwzględnieniem pozycji wertykalnych, z wykorzystaniem technik ochrony krocza oraz metod łagodzenia bólu porodowego. Oferujemy metody łagodzenia bólu porodowego:znieczulenie wziewne, znieczulenie zewnątrzoponowe. Na każdej sali porodowej pacjentce rodzącej może towarzyszyć jedna bliska osoba.Poradnik Przyszłej Mamy (wersja Flash)

Poradnik Przyszłej Mamy (wersja PDF)

Poradnik Przyszłej Mamy (wersja PDF)
Zakres usług świadczonych w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym z Blokiem Porodowym

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ