Oddziały
Oddziały
Poradnie

O Nas

Szpital Powiatowy w Zawierciu jest systematycznie rozwijającym się, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego początki sięgają 1962 roku. To placówka o wielospecjalistycznym profilu udzielanych świadczeń, która zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 121 000 mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz powiatów ościennych.
W wyniku połączenia Lecznicy z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego we wrześniu 2017r., placówka świadczy usługi medyczne w czterech punktach na terenie Zawiercia:
- przy ul. Miodowej 14,
- przy ul. Powstańców Śląskich 8,
- przy ul Gałczyńskiego 1,
- przy ul. Piłsudskiego 80.
W strukturze organizacyjnej szpitala funkcjonują: oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Rehabilitacji, Poradnie Lekarza POZ (w 3 lokalizacjach) oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
Najmłodszy Oddział Szpitala – SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) udziela fachowej pomocy medycznej około 100 osobom dziennie. Dzięki wprowadzeniu kolorowych opasek zgodnych z Systemem Triage, Pacjent może sam oszacować czas swojego oczekiwania na fachową pomoc medyczną. Integralną częścią SOR-u jest nowoczesne lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wraz z uruchomieniem oddziału otwarto również Pracownię Tomografii Komputerowej.
Nasza placówka stawia na rozwój i systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług, a to możliwe jest przez zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia. W latach 2016 - 2019 zakupiono sprzęt medyczny o wartości prawie 6 mln złotych. Placówkę doposażono m.in. w najnowocześniejszy mikroskop operacyjny, sondę i znacznik do oznaczania węzła wartowniczego (określenia stopnia zaawansowania nowotworu piersi), aparaty do znieczulenia, stację diagnostyczną RTG, aparat OCT z dodatkową funkcją Angio OCT, kardiomonitory hemodynamiczne wraz z akcesoriami oraz z centralą do intensywnego nadzoru pacjentów, urządzenie poprawiające koordynację wzrokowo- ruchową- biofeedback, dermatom umożliwiający przeszczep skóry, respiratory, pompy infuzyjne, nowoczesne stoły operacyjne, łóżka elektryczne, nowoczesny mammograf, echokardiograf UKG, aparat USG, inkubatory czy sterylizator parowy. W 2017 r. oddano do użytku zmodernizowany Oddział Neurologiczny, dzięki czemu zwiększono liczbę łóżek- zarówno neurologicznych, jak i udarowych.
Na początku 2020 r. oddano do użytku rozbudowany Oddział Opieki Paliatywnej, dzięki czemu zwiększono liczbę łóżek z 23 do 33. Systematycznie wprowadzane są nowe zabiegi medyczne. Szpital prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez realizację programu przesiewowego raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego, programu w zakresie leczenia WZW oraz okulistycznego programu leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
Nowością jest realizacja programu SOS Rak (Szpitale Onkologicznie Skoordynowane) - nowa jakość w terapii pacjentów onkologicznych, w ramach którego Szpitale powiatowe z Zawiercia, Myszkowa, Będzina i Czeladzi oraz Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej podpisały porozumienie o współpracy. Zindywidualizowane podejście, szybka diagnostyka, dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i opieka specjalistów to główne założenia programu SOS Rak.
Od 1 października 2017r., Szpital Powiatowy w Zawierciu wraz z 593 placówkami z całego kraju funkcjonuje w ramach tzw. ,,sieci szpitali", a to niesie za sobą zapewnienie kompleksowości i szerokiej dostępności do świadczeń medycznych.
Misją Szpitala jest zapewnienie fachowej opieki medycznej i poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu zawierciańskiego, ale duży nacisk kładziony jest też na stałe podnoszenie komfortu przebywających na terenie szpitala pacjentów.
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ