Numery telefonów dla pacjentów i ich rodzin

telefon komórkowy

Wykaz numerów telefonów dla pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz ich rodzin.

Informujemy, że podczas pobytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu pacjenci mogą korzystać ze szpitalnych telefonów komórkowych, przeznaczonych do kontaktu z bliskimi lub otoczeniem zewnętrznym.

Telefony znajdują się w dyżurce pielęgniarskiej. W przypadku pacjentów unieruchomionych telefon zostanie dostarczony choremu przez personel oddziału.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

nr telefonu: 516 264 149

 

Oddział Dziecięcy

nr telefonu: 516 264 308

 

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

nr telefonu: 516 264 430

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałęm Kardiologicznym

nr telefonu: 516 264 446

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

nr telefonu: 516 265 496

 

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

nr telefonu: 516 264 787

 

Oddział Okulistyczny

nr telefonu: 516 265 199

 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

nr telefonu: 516 264 846

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

nr telefonu: 516 265 512

 

Oddział Chorób Zakaźnych w tym Pododdział Skórno-Wenerologiczny

nr telefonu: 516 265 532

 

Oddział Medycyny Paliatywnej

nr telefonu: 516 265 549

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

nr telefonu: 516 265 655


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ