Nowy sprzęt dla szpitala

spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim
Wczoraj (4 lipca) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji prasowej z udziałem Poseł na Sejm RP Barbary Dziuk, Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka i Wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabeli Domogały Dyrektor Szpitala Piotr Zachariasiewicz podpisał umowę na 350 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozwolą sfinansować nowy sterylizator parowy i płuczkodezynfektory.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ