Nowy sprzęt dla szpitala

Prezydent Zawiercia przekazuje szpitalowi wózki transportowe

Aparat EKG oraz 5 specjalistycznych wózków do przewożenia pacjentów (razem z materacami) trafiło do Szpitala Powiatowego w Zawierciu w ramach wsparcia udzielonego przez  Miasto Zawiercie. Koszt sprzętu to około 80 tys. zł.

„W tym trudnym czasie musimy mocno dbać o zdrowie mieszkańców. Dlatego też, po rozmowach ze Starostą Zawierciańskim Gabrielem Dorsem i dyrektorem Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotrem Zachariasiewiczem, ustaliliśmy jakie są potrzeby naszej lecznicy” - podkreśla Prezydent Zawiercia, Łukasz Konarski.


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ