Nowy kierownik oddziału rehabilitacji neurologicznej

Dr Jarosłąw Szczygieł

Do zespołu oddziału rehabilitacji neurologicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu dołączył dr Jarosław Szczygieł, który objął stanowisko kierownika oddziału.

Doktor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Po studiach pracował w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym  w Katowicach oraz w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu.  Jest  specjalistą  neurologii II stopnia i rehabilitacji medycznej.

Od 2004 roku był zatrudniony w „Reptach” GCR w Tarnowskich Górach, gdzie kierował najpierw VI, a następnie I Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej od początku ich powstania do końca grudnia 2021 roku. W latach 2018-2019 pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora  ds. Lecznictwa „Rept” GCR.

Jest stałym konsultantem neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, od 2010 roku, asystentem Zakładu Fizjoterapii w Neurologii Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i adiunktem Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Był kierownikiem specjalizacji sześciu lekarzy-specjalistów rehabilitacji medycznej, prowadził również wykłady dla logopedów, neurologopedów i surdologopedów w ramach studiów podyplomowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów z zakresu rehabilitacji neurologicznej, prowadzi wykłady w ramach kursów dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej.

Aktywnie uczestniczy w sympozjach, zjazdach i konferencjach polskich oraz zagranicznych, odbył wiele szkoleń z zakresu leczenia toksyną botulinową w neurologii, diagnostyki i terapii zaburzeń połykania oraz leczenia żywieniowego (Utrecht, Amsterdam), EEG-biofeedback i EMG-biofeedback oraz terapii metodą McKenziego, uczestniczył w programach naukowo-badawczych z wykorzystaniem szkieletów bionicznych, robotów do nauki chodu, terapii chodu z wykorzystaniem z częściowym odciążeniem masy ciała oraz związane z leczeniem odleżyn.

Współrealizował projekt naukowo-wdrożeniowy finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z zakresu wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji neurologicznej. Przez 13 lat pracował jako lekarz-ratownik górniczy, od ponad 20 lat zajmuje się ultrasonografią  dopplerowską naczyń szyjnych, kręgowych i mózgowych.

Od 2009 roku uczestniczy w badaniach klinicznych jako główny badacz i współbadacz, jest członkiem Rady Naukowej przy SP ZOZ „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji oraz Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Członek Zarządu Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation. Absolwent kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i „Prawo w ochronie zdrowia”  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 


  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ