Nowy kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

sala Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

W październiku do zespołu lekarzy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w tym Pododdziału Skórno-Wenerologicznego dołączyła lek. Teresa Belica-Wdowik, która objęła funkcję kierownika oddziału oraz lek. Aneta Stefańska specjalista chorób zakaźnych.

To kolejny krok w rozwoju oddziału, który przeszedł gruntowną przebudowę. Oddział przystosowany jest do pracy hybrydowej – posiada dwa niezależne piętra, na których leczeni są pacjenci z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi i dermatologicznymi. Na obu poziomach znajdują się strefy czyste i brudne dla personelu wraz z wymaganymi śluzami, sanitariatami w każdej strefie oraz dyżurkami. Dodatkowo zakupiono także mobilne komory dekontaminacyjne. Dzięki temu drogi zakażenia nie krzyżują się, co znacznie poprawia bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu.

Dzięki dołączeniu do zespołu lekarskiego dwóch kolejnych specjalistów obecnie na oddziale pracuje 4 lekarzy specjalistów  chorób zakaźnych i lekarz rezydent.  Nie licząc oddziałów klinicznych, żaden inny oddział chorób zakaźnych w regionie nie dysponuje tak dużym zespołem lekarzy tej specjalizacji. Pozwoli to na rozszerzenie działalności oraz poprawi jakość opieki nad pacjentami.

„Chcę służyć mieszkańcom powiatu zawierciańskiego moim doświadczeniem  w dziedzinie leczenia chorób zakaźnych, w tym walki z pandemią SARS-CoV-2. Tutejszy nowo wyremontowany oddział pozwala na zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki. W najbliższym czasie planuję również rozszerzyć wachlarz oferowanych świadczeń medycznych o usługi, które dotąd nie były dostępne – zapowiada Teresa Belica-Wdowik, nowa kierownik oddziału.

Pani Doktor Teresa Belica-Wdowik ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Posiada specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie chorób zakaźnych.

Staże do specjalizacji z chorób zakaźnych odbywała w Klinice Chorób Zakaźnych i Niedoborów Odporności Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, następnie podjęła pracę w Wojewódzkim Centrum Zapaleń Wątroby i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego w Krakowie, gdzie zajmowała  się diagnostyką i leczeniem schorzeń wątroby, w szczególności wirusowych zapaleń wątroby.

Kolejnym miejscem pracy Pani Doktor był Nowy Szpitalu w Olkuszu, gdzie kierowała Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, a po wybuchu pandemii SARS-CoV-2 stworzyła i prowadziła Oddział Covid, przez 1,5 roku będąc na pierwszej linii walki z wirusem.

Od października tego roku kieruje Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

 Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ