Nowoczesny ultrasonograf dla Oddziału Okulistyki

Przekazanie ultrasonografu okulistycznego
Dzięki dotacji Gminy Szczekociny Szpital Powiatowy w Zawierciu doposażony został w nowoczesny ultrasonograf okulistyczny z prezentacją B.

Sprzęt posiada nowej generacji sondę, która pozwala na zwiększenie rozdzielczości o 30%, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu oraz dokładniejszą diagnozę.

- Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć szpital w zakupie sprzętu medycznego – mówił Jacek Lipa, Burmistrz Szczekocin. - Wierzę w to głęboko, że ten sprzęt to konkretna pomoc dla potrzebujących pacjentów.

- Szczekociny to jedna z czterech gmin naszego powiatu, które pozytywnie odpowiedziały na mój apel jeszcze na początku pandemii, o wsparcie dla szpitala – dodał Starosta Zawierciański Gabriel Dors. - Owocem tej pozytywnej reakcji jest przekazywany właśnie ultrasonograf.

Ultrasonograf okulistyczny pozwala na szybką i nieinwazyjną ocenę struktur gałki ocznej. Badanie uwidacznia zmiany w siatkówce takie jak m.in. odwarstwienie siatkówki, guzy oka, wylewy krwi do gałki ocznej, stany pourazowe. Aparat daje także możliwość wykonania biometrii i umożliwia pomiar mocy wszczepianej soczewki w przypadku operacji zaćmy.

- Dziękuję za całą pomoc, jaka płynie z gmin i powiatu zawierciańskiego. Dzięki temu wsparciu możemy jeszcze lepiej wywiązywać się z powierzonego nam zadania poprawy i rozszerzenia usług medycznych, czego przykładem są wprowadzone od niedawna zabiegi witrektomii - powiedział dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz.

 Gminy, które do tej pory wsparły Szpital Powiatowy to: Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Szczekociny.

Umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w wysokości 30.000 zł podpisana została pomiędzy Gminą Szczekociny i Powiatem Zawierciańskim.

Wszystkim gminom powiatu zawierciańskiego, które włączają się w pomoc dla Szpitala, a także sponsorom: firmom i osobom prywatnym - serdecznie dziękujemy.


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ