NOWOCZESNE WINDY W ZAWIERCIAŃSKIM SZPITALU

NOWOCZESNE WINDY W ZAWIERCIAŃSKIM SZPITALU

"Modernizacja dźwigów szpitalnych w ciągach komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu" to nazwa, zrealizowanego przez zawierciański szpital zadania, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu i montażu trzech dzwigów osobowych (wind): w pawilonie B Szpitala, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć, w pawilonie C Szpitala, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu RTG, Zakładu Rehabilitacji oraz w pawilonie D Szpitala, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Opieki Paliatywnej i Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym.

Wszystkie oddane do użytku windy spełniają parametry i wymogi właściwe dla przewozu osób niepełnosprawnych. Kluczowym celem zrealizowanego zadania była poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów szpitala, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych. Nowe dźwigi w istotny sposób ułatwiają komunikację wewnętrzną szpitala, a komfort przemieszczania się osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami jest wyraźnie odczuwalny. Korzystanie z nowych urządzeń dźwigowych zapewnia, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, możliwość bezkolizyjnego poruszania się na terenie szpitala. Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów zapewnia zastosowany w kabinach wind system informacji multimedialnej, przyciski sterujące z oznaczeniami w postaci symboli Braille’a, a także system głośnomówiący powiadamiający o kondygnacji, na której aktualnie winda się znajduje.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ