Nowo wyremontowany oddział obserwacyjno-zakaźny już otwarty

przecięcie wstęgi podczas otwarcia oddziału obserwacyjno-zakaźnego

Po trwającym kilka miesięcy remoncie dziś (26 lipca) w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu otwarto modernizowany oddział obserwacyjno-zakaźny z pododdziałem skórno-wenerologicznym. Nowy oddział zajmuje dwa piętra budynku D. Było to możliwe dzięki zaadaptowaniu na ten cel dawnych pomieszczeń administracyjnych.

Na dwóch piętrach znajduje się w sumie 20 pokoi z węzłami sanitarnymi i śluzami, w tym 18 sal jednoosobowych. Każdy pokój wyposażony jest w nowoczesne łóżka elektryczne i telewizor. We wszystkich zamontowano przeszklone drzwi, co ułatwia obserwację stanu pacjentów. Na obu poziomach znajdują się strefy czyste i brudne dla personelu wraz z wymaganymi śluzami, sanitariatami w każdej strefie oraz dyżurkami. Dodatkowo zakupiono także mobilne komory dekontaminacyjne. Dzięki temu drogi zakażenia nie krzyżują się, co znacznie poprawia bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu.

„Niedługo minie półtora roku odkąd na oddziale pojawił się pierwszy pacjent z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Zmierzenie się z epidemią o niespotykanej dotąd skali było ogromnym wyzwaniem, ale też wiele nas nauczyło. Dlatego projektując nowy oddział, wprowadziliśmy rozwiązania, które są efektem doświadczeń z pracy z pacjentami covidowymi” – mówi Piotr Zachariasiewicz, Dyrektor Szpitala.

Utworzono m.in. specjalny pokój dla rodzin pacjentów wyposażony w system komunikacji video pozwalający na rozmowę z pacjentem znajdującym się w sali chorych. By zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu, wykorzystano istniejącą infrastrukturę budynku. Rozciągające się na całej długości oddziału balkony zostaną udostępnione odwiedzającym. Pod opieką pracownika szpitala rodziny będą mogły przez szybę zobaczyć się z bliskim. Pozwoli to na kontakt chorego z rodziną z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa sanitarnego.

„Dla pacjentów hospitalizowanych na oddziale, często przez kilka tygodni, brak możliwości zobaczenia się z rodziną był trudnym doświadczeniem. Do tej pory jedyną formą kontaktu, jaką mogliśmy zaoferować, była rozmowa telefoniczna. Cieszę się, że będziemy mogli zapewnić pacjentom także połączenia wideo oraz bardziej bezpośrednie spotkania. Wsparcie najbliższych jest dużą pomocą w walce z chorobą” – przyznaje Jolanta Kwiatkowska, pielęgniarka oddziałowa.

Wbudowany system wideo umożliwia także szybki kontakt z dyżurką pielęgniarską. 4 sale nadzoru posiadają system całodobowego monitoringu pozwalający na obserwację ogólnego stanu pacjenta oraz pomiar parametrów życiowych. Dzięki wydzieleniu dodatkowych pomieszczeń utworzono także 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe oraz gabinet USG. Oddział ma także własną izbę przyjęć z gabinetem lekarskim.

 „W ciągu ostatnich 2 lat pozyskaliśmy dla szpitala bardzo dużo środków zewnętrznych z różnych źródeł, m.in. dzięki wstawiennictwu Pani Poseł Danuty Nowickiej, Pana Posła Waldemara Andzela, środków rządowych, ze spółek Skarbu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego... To wszystko jest bardzo ważne, sprzyja także walce z COVID. Nie będzie jednak właściwej opieki, jeśli nie będzie właściwego personelu i dlatego chylę głowę przed personelem tego oddziału.  Na początku to na was spadł główny ciężar związany z epidemią koronawirusa. Gratuluję wytrzymałości psychicznej i zaangażowania. Myślę, że ten oddział będzie wszystkim bardzo dobrze służył, ale miejmy nadzieję, że w jak najmniejszym obłożeniu… czego sobie i Państwu życzę – powiedział podczas uroczystości otwarcia oddziału Starosta Zawierciański Gabriel Dors.

Remont prowadzony był w ramach projektu pn. "Zakup sprzętu oraz modernizacja istniejących pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na oddziale obserwacyjno-zakaźnym z pododdziałem skórno-wenerologicznym i oddziale dziecięcym celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest  przede wszystkim walka z pandemią  COVID-19, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie.

„Pamiętajmy, że choroby zakaźne to nie tylko COVID. Nasz oddział leczy także pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi wirusowymi, bakteryjnymi i pasożytniczymi. Prowadzi leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby i neuroinfekcji. W pododdziale skórno-wenerologicznym są diagnozowane i leczone choroby skóry i przenoszone drogą płciową” – wymienia Marzena Dychus- Ludyga, z-ca kierownika oddziału.

Remont i doposażenie oddziału zakaźnego kosztowały w sumie ponad 7 mln zł (w tym: roboty budowlane ok. 6, 5 mln zł, sprzęt medyczny ponad 500 tys. zł).

W otwarciu uczestniczyli:

Posłowie na Sejm RP: Pani Danuta Nowicka i Pan Waldemar Andzel, Pani Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Starosta Zawierciański – Pan Gabriel Dors, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego – Pani Barbara Laskowska, Wicestarości  Powiatu Zawierciańskiego – Pani Barbara Kozioł i Pan Paweł Sokół, członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Pan Włodzimierz Styczyński, Przedstawiciele Rady Powiatu z Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Sekretarz Powiatu Pan Tomasz Dzierżanowski, Skarbnik Powiatu Pani Halina Mackiewicz, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Bożena Szydlik, Prezydent Miasta Zawiercie Pan Łukasz Konarski oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Włodzimierz Mazur, Pani Ewelina Sergiel -Błaszczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, oraz Pani Aneta Pałka– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ