NOWE GODZINY PRACY PUNKTU POBRAŃ MATERIAŁU DO TESTU NA OBECNOŚĆ SARS-COV-2

pobranie próbki do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2

W związku z coraz większą liczbą osób korzystających z punktu pobrań wydłużamy godziny jego pracy:

 • od poniedziałku do piątku wymazy będą pobierane od 6.15 do 14.15, ( z wyjątkiem środy 11 listopada )
 • w soboty i niedziele między 8.00 a 10.00

Punkt pobrań mieści się przy poradni chorób zakaźnych przy ul. Miodowej 14.
Szpital dysponuje również własnym laboratorium, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik.

Punkt pobrań nie świadczy usług komercyjnych.

Informacja dla pacjentów skierowanych na test przez lekarza POZ

Lekarz POZ w ramach udzielania pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

 • przez badanie fizykalne,
 • w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, w przypadku których porada ma zawsze formę osobistą

i po przeprowadzeniu tych czynności, w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

W punkcie pobrań zostanie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2.

Na badanie:

 • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
 • numer identyfikacyjny pod którym zarejestrowano zlecenie (otrzymasz go od lekarza POZ)
 • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, idąc do auta, załóż maseczkę, kichaj we własny zgięty łokieć, zachowaj odległość 1,5 m od innych osób

Test jest bezpłatny.

Co oznacza wynik testu?

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

 pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania. 

nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu  Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  

 

(na podst. informacji Ministerstwa Zdrowia)


 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ