Nowe godziny odwiedzin pacjentów w szpitalu

dłonie lekarza trzymającego dłoń pacjentki

W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu odwiedziny pacjentów możliwe są codziennie w godzinach od 12:00 do 16:00 z wyjątkiem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym, gdzie odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach od 15:00 do 18:00. Zasady te nie dotyczą odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających w Oddziale Dziecięcym przez ich rodziców lub opiekunów.

 • Pacjenta w Oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pacjent jest w stanie terminalnym dopuszcza się odwiedziny przez większą liczbę osób.
 • Pełne informacje o stanie pacjenta udzielane są przez lekarza w godzinach od 12:00 do 14:00 lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem.
 • Po godz. 16:00 informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela telefonicznie lekarz dyżurny w ograniczonym zakresie zgodnie z procedurą informowania o stanie zdrowia pacjentów na odległość.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego albo ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny może podjąć decyzję o wstrzymaniu odwiedzin osób, które wykazują objawy infekcji np. gorączka, katar, kaszel, ból gardła, zaburzenia węchu i smaku lub inne.

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów
z obniżoną odpornością, niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów.

 Osoba odwiedzająca powinna stosować się do poniższych reguł:

 • stosować maseczkę ochronną szczelnie zakrywającą nos i usta,
 • zdezynfekować ręce przed wejściem na salę i przed jej opuszczeniem,
 • zachować dystans w stosunku do innych pacjentów przebywających na sali,
 • ograniczyć do minimum kontakt dotykowy z pacjentem i jego otoczeniem.

Dopuszcza się przekazanie pacjentowi paczki od rodziny lub od innych osób. Paczka taka jest przekazywana w Izbie Przyjęć Pielęgniarce pracującej w Oddziale, na którym przebywa pacjent. Paczka powinna być opisana imieniem i nazwiskiem chorego oraz nazwą oddziału.


 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ