Nowa Apteka Szpitalna

Nowa Apteka Szpitalna

Po ponad pół wieku Apteka Szpitala w Zawierciu doczekała się gruntownej modernizacji. Na potrzeby apteki przebudowano nieużytkowane pomieszczenia na I piętrze szpitala, w pełni dostosowując lokal do obowiązujących przepisów.

Apteka zyskała dodatkową powierzchnię, dzięki czemu możliwe było powiększenie izby ekspedycyjnej, czyli miejsca, skąd produkty lecznicze i wyroby medyczne trafiają do poszczególnych oddziałów i poradni.  Izbę recepturową, służącą do przygotowywania leków recepturowych, zaopatrzono w śluzę zapewniającą pomieszczeniu właściwą klasę czystości. Wydzielono także komorę przyjęć i dodatkowe magazyny: leków chronionych, łatwopalnych i żrących, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych. Utworzono pomieszczenie sterylizatorni i destylatorni.

Apteka przez lata działała w pomieszczeniach, które nie spełniały standardów. Inspektor farmaceutyczny wielokrotnie wskazywał na potrzebę dostosowania lokalu do obowiązujących wymogów. Niestety brak środków na remont powodował, że kolejne władze placówki, zamiast zmodernizować aptekę, wnioskowały o odroczenie terminu wykonania decyzji.

Od 2003 r. nad apteką wisiała groźba zamknięcia. To w rezultacie sparaliżowałoby pracę całego szpitala, bo to właśnie apteka zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt jednorazowego użytku wszystkie oddziały i poradnie należące do placówki. Jej strategiczna rola ujawniła się zwłaszcza teraz, w trakcie epidemii. To na pracownikach Apteki Szpitalnej spoczywało zadanie wyposażenia medyków w środki ochrony osobistej i preparaty  do dezynfekcji. Dzięki ich pracy w szpitalu niczego nie brakowało.

„Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zobligował nas do przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem lokalu Apteki Szpitalnej najpóźniej do 2023 r. Uznaliśmy jednak, że nie będziemy zwlekać z remontem. To, czego nie udało się zrobić przez niemal dwie dekady, zrealizowaliśmy w rok” - podkreśla Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz.

Po przeprowadzce apteka ma do dyspozycji blisko 300 m2. Co najważniejsze, obecnie spełnia wszystkie wymogi  określone w Prawie Farmaceutycznym. Inwestycja kosztowała ponad 600 tys. zł.Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ