Największa w historii szpitala inwestycja zakończona

uroczyste podsumowanie projektu

Po 3 latach intensywnej modernizacji Szpital Powiatowy w Zawierciu całkowicie zmienił wygląd. Odnowiono pięć oddziałów,  laboratorium i sterylizację, utworzono pracownię mammografii i RTG.  Zwieńczeniem projektu jest nowa pracownia rezonansu magnetycznego.

Dziś (2 września) w szpitalu odbyło się oficjalne podsumowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

„Nasz cel był jasny - zmienić postrzeganie szpitala poprzez rozszerzenie i poprawę wachlarza usług. Dobrze wykorzystaliśmy każdą złotówkę z tych 21 milionów zł, jakie pozyskaliśmy na projekt– mówi Starosta Zawierciański Gabriel Dors. – Dzięki modernizacji mieszkańcy zyskali nowoczesną i dobrze wyposażoną placówkę leczniczą”.

Starosta złożył podziękowania osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, w tym samorządowi województwa śląskiego poprzedniej i obecnej kadencji oraz dyrekcji szpitala.

„Efekty trzyletniej pracy widać w całym szpitalu. Zwiększył się komfort pacjentów przebywających na oddziałach, a dzięki zakupowi nowego sprzętu medycznego poprawiła jakość leczenia i możliwości diagnostyczne – wymienia Piotr Zachariasiewicz, dyrektor szpitala.

 Remont objął wszystkie oddziały w segmencie C szpitala. Wykonano nowe piony wodno-kanalizacyjne, rozbudowano instalację gazów medycznych i przebudowano pomieszczenia, podwyższając ich standard. Zrezygnowano z wieloosobowych sal na rzecz mniejszych z węzłami sanitarnymi.

„Realizacja projektu przypadła na czas pandemii. Doświadczenia z walki z Covid-19 wykorzystaliśmy projektując oddziały. Obecnie każdy nowo wyremontowany oddział jest wyposażony w izolatki i zaopatrzony w nowe płuczkodezynfektory, które ułatwiają utrzymanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego” – dodaje dyrektor.

Szeroki zakres robót oraz długi okres realizacji projektu spowodował, że w trakcie prowadzonych prac pojawiła się  różnica pomiędzy założoną we wniosku o dofinansowanie wartością a realnymi kosztami inwestycji. Podobnie miała się sytuacja z zakupem sprzętu i aparatury medycznej, gdzie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych wartość złożonych ofert w przypadku wielu wydatków przewyższyła kwotę zakładaną w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie.

Dlatego obecny zarząd szpitala podjął starania o zwiększenie dofinansowania projektu.

„Zwróciliśmy się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie wartości kosztów kwalifikowalnych i wartości dofinansowania dla tego projektu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 8 lipca 2021 r. przekazano nam aneks do umowy zwiększający dofinansowanie środków unijnych na zadanie o prawie  4 mln zł – mówi dr Dariusz Jorg, doradca szpitala ds. rozwoju. - Dzięki tym działaniom oraz dobrej kondycji finansowej placówki, pozwalającej na wyłożenie wkładu własnego,  projekt zakończył się pełnym sukcesem.  Pacjenci bardzo pozytywnie oceniają zmiany, jakie zaszły w szpitalu – dodaje.  

W sumie, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wykonano prace remontowo- budowlane oraz zakupiono sprzęt medyczny, sprzęt IT i wyposażenie  na łączną kwotę: 21 158 272,29 zł.

W uroczystości symbolicznie kończącej realizację projektu wzięli udział: Pani Małgorzata Rasała-Tomczyk – Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Pani Ewa Kabza,Starosta Zawierciański  Pan Gabriel Dors, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego Pani Barbara Laskowska, Wicestarosta  Powiatu Zawierciańskiego Pan Paweł Sokół, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Pani Barbara Kozioł, Radni Rady Powiatu, Sekretarz Powiatu Pan Tomasz Dzierżanowski, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Bożena Szydlik, Przedstawiciele Miasta Zawiercie, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, a także Członkowie Komisji Społecznej Miasta Zawiercie, Pani Ewa Wiązania-Gacek – dyrektor ds. lecznictwa Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, Pani Ewelina Sergiel -Błaszczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Pani Aneta Pałka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Członkowie Rady Społecznej szpitala.

Zakres inwestycji:

Porody wróciły do Zawiercia

Jedną  z przeprowadzonych  inwestycji była przebudowa oddziałów: położniczo-ginekologicznego i noworodków z pododdziałem patologii noworodka, które przeszły całkowitą metamorfozę. Obecnie pacjentki mają do dyspozycji dwie osobne sale porodowe, wyposażone w nowoczesne łóżka,  a w sali porodów rodzinnych dostępna jest także wanna porodowa. Porody w wodzie cieszą się wśród pacjentek ogromnym powodzeniem.

Oddział, jako jeden z nielicznych w województwie, posiada także system nadzoru położniczego MONAKO - scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego, dzięki któremu zmniejsza się ryzyko niedotlenienia okołoporodowego noworodków.

Na oddziale pojawił się także pokój laktacyjny, zapewniający intymność mamom chcącym ściągnąć pokarm. Szpital doposażył porodówkę m.in. w pompy infuzyjne, stanowisko do resuscytacji noworodka, wysokiej klasy inkubatory oraz USG, aparaty EKG, wagi, ciśnieniomierze, glukometry. Wymienione zostały także łóżka dla pacjentek.

Nowe serce szpitala

Dla szpitala posiadającego oddziały zabiegowe blok operacyjny to serce szpitala. Dziś to serce bije z nową siłą.

Cztery nowoczesne sale operacyjne zostały wyposażone w nowy sprzęt w tym: kolumny anestezjologiczno-chirurgiczne, aparaty do znieczulenia,  system elektrochirurgiczny, aparat RTG ramię C, rektoskop operacyjny, lampy operacyjne, w tym z kamerą pozwalającą na nagrywanie oraz przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym, respiratory i defibrylatory.

Blok posiada także dwustanowiskową salę nadzoru poznieczuleniowego. To pomieszczenie, w którym przebywa pacjent wymagający obserwacji po zakończonej operacji. Utworzono też dwie śluzy szatniowe z uwzględnieniem stref: brudnej, węzła sanitarnego i czystej.  Nowy wygląd zyskały także pomieszczenia dla personelu.

Modernizacja nie ominęła też centralnej sterylizatorni. Obecna wyposażona jest w urządzenia spełniające wszystkie aktualne przepisy i międzynarodowe standardy. Świadczy usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych: sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych.

 

Nowoczesny oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym

Szpital zadbał także o serca pacjentów. W kwietniu 2021 r.  oddano do użytku wyremontowany pododdział kardiologiczny oddziału chorób wewnętrznych. Oddział posiada nową, czterostanowiskową salę intensywnego nadzoru z pełnym monitorowaniem pacjenta, izolatkę z węzłem sanitarnym, wyremontowane pokoje pacjentów i zaplecze diagnostyczne. Początkowo oddział służył pacjentom zakażonym SARS-CoV-2, który leczeni byli w szpitalu. Utworzono tam również 7 dodatkowych miejsc dla pacjentów covidowych wymagających respiratora.

Wszystkie sale wyposażono w nowe łóżka i materace, zakupiono także sprzęt medyczny, w tym  m.in. Echokardiograf UKG, stację telemedyczną z funkcją przesyłania danych do centrali, reduktory tlenowe, i aparaty EKG. W sumie dla pacjentów przygotowanych jest 27 łóżek.

Nowe oblicze chirurgii

Podobnie prezentuje się oddział chirurgii ogólnej, który także zyskał cztery stanowiska intensywnego nadzoru z pełnym monitorowaniem pacjenta i nową izolatkę. Tu także wyremontowano wszystkie pomieszczenia dla  pacjentów i  zaplecze diagnostyczne. Zakupiono m.in. fotel do pobierania krwi, aparat EKG, pompy infuzyjne, kardiomonitory, mobilny ssak elektryczny i myjkę dezynfektor.

Na oddziale wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, także metodą laparoskopową.  Dzięki zatrudnieniu specjalisty z zakresu chirurgii małoinwazyjnej obok standardowych zabiegów, takich jak operacja laparoskopowa pęcherzyka żółciowego czy wyrostka robaczkowego, obecnie w Zawierciu operuje się także  m.in. guzy wątroby, trzustki, jelita grubego czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Większe możliwości diagnostyczne

Dzięki pozyskanym milionom na sprzęt medyczny szpital mógł wzmocnić część diagnostyczną poprzez  nowe urządzenia do badań. Za niemal 3,5 mln zł szpital zakupił jeden  z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych aparatów rezonansu magnetycznego, jakie są dostępne w Polsce – GE Signa Explorer.  W połowie sierpnia placówka wygrała ogłoszony przez NFZ konkurs, dzięki czemu mieszkańcy powiatu zawierciańskiego zyskali dostęp do bezpłatnych badań.  W szpitalu działa już także m.in. w pełni cyfrowy mammograf, kostno-płucny aparat RTG do radiografii cyfrowej z funkcją stitchingu, która pozwala wykonać zdjęcia kości długich lub kręgosłupa oraz ultrasonograf klasy premium, który łączy w sobie szereg nowatorskich technologii obrazowania o niezwykłej czułości i rozdzielczości. Posiada nową ulepszoną generację trybu kolorowego obrazowania Dopplerowskiego, obrazowania 4D i 3D w czasie rzeczywistym.

 

 Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ