Oddziały
Oddziały
Poradnie

Modernizacja dźwigu osobowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie

„Modernizacja dźwigu osobowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,
ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie”
Szpital Powiatowy w Zawierciu zrealizował zadanie pn.: „Modernizacja dźwigu osobowego
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie”.

Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach zadania zmodernizowano dźwig osobowy (windę) o parametrach spełniających wymagania pod kątem osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 8, funkcjonującej w strukturze Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

W wyniku realizacji zadania:

 • zapewniono bezpieczny transport osób niepełnosprawnych
  z pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach,
 • umożliwiono osobom niepełnosprawnym bezproblemowe przemieszczanie się na terenie
  przychodni pomiędzy poradniami specjalistycznymi, laboratorium analitycznym, zakładem
    RTG, punktem szczepień itd.),
 • zapewniono możliwość bezkolizyjnego poruszania się osób niepełnosprawnych w wewnętrznej komunikacji między poradniami i innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,
 • umożliwiono sprawniejsze poruszanie się pacjentów wymagających rehabilitacji.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ