Oddziały
Oddziały
Poradnie

Modernizacja dźwigów szpitalnych w ciągach komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu zrealizował zadanie pn.: „Modernizacja dźwigów szpitalnych w ciągach komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach zadania zakończono modernizację trzech dźwigów osobowych (windy) o parametrach spełniających wymagania pod kątem osób niepełnosprawnych:

- w pawilonie B Szpitala, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć oraz oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Okulistycznego oraz Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chorób Sutka, Poradni Neurologicznej i Bloku Operacyjnego,

- w pawilonie C Szpitala, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci oraz oddziałów: Dziecięcego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Położniczo-Ginekologicznego, w tym Bloku Porodowego, Noworodkowego, Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- w pawilonie D Szpitala, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziałów: Opieki Paliatywnej i Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym.

W wyniku realizacji zadania:

  • zapewniono bezpieczny transport osób niepełnosprawnych z oddziałów znajdujących się na wyższych kondygnacjach,
  • umożliwiono osobom niepełnosprawnym bezproblemowe przemieszczanie się na terenie Szpitala w ciągach komunikacyjnych pomiędzy oddziałami, poradniami specjalistycznymi, laboratorium analitycznym, zakładem Diagnostyki Obrazowej itd.,
  • umożliwiono osobom niepełnosprawnym bezpieczne dotarcie do i z miejsca odbywania ćwiczeń rehabilitacyjnych,
  • zapewniono możliwość bezkolizyjnego poruszania się osób niepełnosprawnych w wewnętrznej komunikacji między oddziałami i innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,
  • umożliwiono sprawniejsze poruszanie się pacjentów wymagających rehabilitacji
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ