Oddziały
Oddziały
Poradnie

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne realizuje szeroki zakres badań hematologicznych, biochemicznych, koagulologicznych, serologicznych oraz immunochemicznych na podstawie skierowań:

 • Lekarzy POZ i poradni specjalistycznych ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
 • Lekarzy Oddziałów Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
 • Lekarzy z innych zakładów opieki zdrowotnej mających podpisaną umowę o współpracy ze Szpitalem Powiatowym,
 • oraz badania odpłatne na życzenie pacjenta lub na skierowanie z gabinetów prywatnych lub zakładów opieki zdrowotnej, które nie maja podpisanej umowy ze Szpitalem Powiatowym.
     
     
     

 
Laboratorium Analityczne

  Siedziby placówek
 

ul. Powstańców Śląskich 8 

ul. Miodowa 14 

Kontakt

Kierownik:
[telefon]  (32) 67 230 10 [/telefon]

Centrala:
[telefon]  (32) 67 234 45 [/telefon]

Rejestracja Laboratorium:
[telefon] wew. 236[/telefon]

Kierownik:
[telefon](32) 67 402 60[/telefon]

Rejestracja:
[telefon](32) 67 402 55[/telefon]

Godziny pobrań

Od poniedziałku do piątku: 7:00 – 10:00

sobota, niedziela, święta: PUNKT POBRAŃ NIECZYNNY

WAŻNE:
w soboty nie wykonywane są testy obciążenia glukozą.

BADANIA PILNE:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

PUNKT POBRAŃ NIECZYNNY
Laboratorium wykonuje tylko badania dla pacjentów szpitala oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Odbiór wyników rutynowych

W dniu pobrania od 14:00 do 15:00

W pozostałe dni od 7:00 do 15:00

 
Odbiór wyników specjalistycznych Wg harmonogramu podanego przez rejestrację lub wywieszonego w gablocie informacyjnej.

Wg harmonogramu podanego przez rejestrację lub wywieszonego w gablocie informacyjnej.

Personel laboratorium Diagności laboratoryjni –
  7 osób (3 specjalistów)

Technicy analityki medycznej -
  12 osób

Personel pomocniczy –
   1 osoba

Diagności laboratoryjni –
  7 osób (2 specjalistów)

Technicy analityki medycznej –
  10 osób


W ramach obowiązujących umów o współpracę, Szpital Powiatowy w Zawierciu zapewnia odbiór materiału z punktów pobrań placówek o ustalonej godzinie, własnym transportem w chłodzonych pojemnikach, co gwarantuje dostarczenie materiału do laboratorium w ciągu 15 minut i szybkie wykonanie analiz.

W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych badań, laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, jak również zatrudniony jest wykwalifikowany i doświadczony personel.

Informacje dodatkowe:

 • laboratorium realizuje szeroki zakres badań zgodnie z wdrożonym systemem Zarządzania Jakością;
 • laboratorium spełnia wymogi NFZ, Komisji Akredytacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • laboratorium jest w trakcie wdrażania procesu akredytacyjnego;
 • laboratorium posiada świadectwa jakości badań wydane przez: Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz StandLab;
 • personel uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzonych stosownymi certyfikatami;
 • wykonywane badania poddawane są codziennej kontroli wewnętrznej dla wszystkich parametrów;
 • badania wykonuje się na aparatach i odczynnikach firmy α- Wassermann, BeckmanCoulter, Bioksel, Euroimmun, Horiba, Sysmex, Roche i Werfen (aparaty poddawane są okresowym przeglądom przez wyspecjalizowany serwis).

 

NOWOŚĆ!

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne posiada mikroskop immunofluorescencyjny, który umożliwia diagnostykę chorób autoimmunologicznych i zakaźnych w krwi pacjenta.

W ofercie badania:

 • ANA-1 + ANA-2: test przesiewowy (na obecność przeciwciał przeciwjądrowych);
 • ANA-3: pełny profil (określa typ i miano przeciwciał przeciwjądrowych);
 • Profil naczyniowy;
 • Profil wątrobowy;
 • Mononukleoza (6 przeciwciał wczesnych i późnych);
 • Chlamydia (schorzenia reumatologiczne i układu moczowego).
 
wskazówkiLaboratorium bakteriologiczne

Kierownik Laboratorium: Jadwiga Szczygieł
[telefon]885 999 184[/telefon]
Punkt Pobrań Miodowa 14 [telefon]32 67 40 346 [/telefon]
Pracownia Bakteriologii ul Powstańców Śląskich 8 [telefon]502 186 787[/telefon] [telefon]32 67 234 45[/telefon], wew 226

Pracownia Bakteriologii ul. Powstańców Śląskich 8
Poniedziałek - Piątek 700-1600

Punkt Pobrań ul. Miodowa 14
Poniedziałek - Piątek 700-1400

Przyjmowanie i pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych
Poniedziałek - Piątek 715-1000

Badania mikrologiczne (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z laboratorium)
Poniedziałek 1000-1100
Środa 1000-1100
W punkcie pobrań pobierany jest materiał od pacjentów, którzy ukończyli 10 rok życia.


Materiał z pochwy, kanału szyjki macicy pobierany jest w Poradni Ginekologicznej ul. Niedziałkowskiego 15
Poniedziałek 715-900

Odbiór wyników
Poniedziałek - Piątek 1200-1600

Wykonujemy badania dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych, jednostek które podpisały umowę ze szpitalem Powiatowym w Zawierciu Odpłatnie dla pacjentów bez skierowań , posiadających skierowania z gabinetów prywatnych lub z jednostek , które nie mają podpisanych umów ze szpitalem. Laboratorium poddaje kontroli każdy etap wykonywanych badań (kontrola wewnętrzna) Poddajemy się również kontroli zewnętrznej - krajowej jak i zagranicznej.

Laboratorium posiada Świadectwo Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej Sieci monitorowania Lekooporności Konsumpcji Antybiotyków oraz Optymalizacji Profilaktyki i Terapii Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego – EARSS, NEQAS


Nasza Pracownia Bakteriologii Medyczne Labolatorium Diagnostyczne otrzymała ŚWIADECTWO Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz CERTYFIKAT potwierdzający uczestnictwo w programie zewnętrznej oceny jakości EQA Labquality • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Środki norweskie i EOG
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Program badań onkologicznych
 • Portal Informacyjny o eWUŚ